Taja Kramberger

Mobilizáció az életért

Furcsa, szakadár, ateista az, aki
menedéket az agronómiában keres,
Goethénél és a gyermeknevelésben. Akit
egy aknázott területen ide-oda dobál az élet
mint a meg nem nyergelt lovat a sakkban. Aki
leírja az L betűt: Lehrling, de nem használja
az általános áttételt és sohase fékez.
Aki lábával a hideg kádban, a jobb
koncentrációs lehetőség miatt, olvas
a disznók eledeléről és botanikus könyvekben
remél rátalálni a tetőre,
lába alatt a talajra, de nem találja
levelét a martilapunak,
elég nagynak, hogy árnyékát befedje.
Aki anyámnak az első randira csokrot hozott
két főzőkanálból és rögtön azután el is távolodott
800 km-nyi távolságra. És a mezőn ismét,
megszégyenülve és szeszélyesen,
fordította meg a futó irányát,
vissza az uralkodó sakkfigurához;
ahhoz, amely gyötrelem nélkül képes mozogni
minden irányba, néha csak tekintetével
mozdulat nélkül,
hozzá, aki magába rejti
a többiek vonásait és felettük virraszt.
És én: a családi szavazás eredménye
1970 februárjában; senki se emelt vétót ellene s az embrió
zavartalanul fejlődésnek indult bennem,
hogy ma nyugodtan tudjam szemlélni az utam,
a nyomokat, ha az élettől hosszabbak és
magam előtt láthassam
a te életed, melyek sokkal hosszabbak az utaknál.
És így belém apám fektette saját
befejezetlen herbáriumát,
hogy gondolataim átfurakodtak a
könyvek halmazain, mint a préselt növények,
mígnem, az első kötetben, mindez
a vegetatív tudósság, elillant
és a gondosan rendszerezett növények
ismét felvehették
egykori méretüket.
És most, előttem: bőséges
növény-sivatag, szavak, frissek és válogatottak,
mely parancsomra tágul és szűkül,
mint az univerzum. Mihez
kezdjek velük, itt,
ebben a nyomorult térségben,
a hidegvérűségben:
És most a szemek előtt: bőséges
természetes kicsiny függők
egyhangú pampája, Vulpia myuros,
kétéltűek peterakásával
betakarva.
A te kétfázisú, váltakozó áramod
és 1200 oldalas lázas irományod,
egy zuhanópatak forrásának
rohanó erejével. Szifon-
terhet, melyet számunkra, a te szigeteidnek,
szabtál a vállunkra, mint
ahogy a háború az önző meghatározza hulláit
és belevérzik az emlékezet a
mítosz áthatolhatatlan körébe és azt
eltemeti az eljövendő nemzedékek számára
a földi könyvek levelei közé, a nagy
kiadatlan hardbackba
korrektúra és
kiadó nélkül.
Isten a csicseriborsó közt rejtőzködött,
a napraforgó magvai és gyökerei közt,
a hazafele tartó
disztrófikus foglyok szájában?
Süket dobtáras pisztolyokba volt elrejtve az Isten, amelye
ket a gestápók szegeztek rád Bécsben,
amikor a kölykök homokot
szórtak a szalagkompozíció tengelye közé?
Isten Jaroslavban rejtőzködött, egy első
világháborús táborban, patkányfogakban, melyek
a foglyokon át ugrándoztak és csodálatos
módon beléjük se haraptak?
Anya Istene vagy a te Nem-istened?
Mindkettő nagy
kezdőbetűkkel bejelentve,
mindkettő a gyötrelemben a sötétbe lövellve
felelet nélkül,
mindkettő merev és tehetetlen
mint guggolás a zárt hordóban
Mohojeva bolotájából.
nem a tanulás, nem --

nothing matters but the quality
of the affection -
in the end - that has carved the trace in mind
dove sta memoria –

apámat az élet miatt
anyám mobilizálta,
a drága és állhatatos szerelem,
akit Zorkának
hívnak.

Az időn kívül

Az időn kívül nőttünk össze.
Az évek, melyeket az idő eszelt ki,
mely kettőnket kieszelt,
szétválasztanak minket.

Arcunk tanúja kicsoda?
Ki olvas a hullámverések közt?

Melletted vagyok leparkolva.
Egymást érintjük. Oldalt, ütközőkkel.
Tartsd szemmel a hajóköteleket,
feszítsd meg a corpo mortodat.

Que fragilidad

Elvetni a bölcsességet
a bölcsesség

Elvetni az értelmet
értelmes

Földre esni
egyenesen állni

Hol vagy reggel?
A pocsolyában

Merre tartasz sötétség?
Esik

Ki tart fenn engem
túl a képességek határain?
     Lélegzem

Ki feszíti ki a felkelés hálóját?
     Nekem nincs

Ki törik meg
a szél súlya alatt?
     Alszom

Szétporlasztani a fényt
a világosság

Elvetni az elvetettet: visszatérés

Post mortem visszaadni a mosolyt
az életnek: csoda
végtelenül nagyobb a harmatcseppnél
fennségesebb a sószemnél
békésebb a szemben levő fáklyafénynél
éle    megint
szeretek    újból
csodálkozom     ismét

****

Engem a rím nem érdekel,
ám tekinteted rímmel
a verssorral, melyet egy labrador kutya ugatott
a Hradok lábai alatt, amikor
nyugtalanok voltunk a durva,
monolitikus zavarok miatt, melyeket
Jozef hoz be a magasan differenciált közegbe.

Lukács Zsolt fordítása