irodalmi és művészeti folyóirat

Megjelenik évente négyszer

Fő- és felelős szerkesztő: Lovas Ildikó

Szerkesztőség: Beszédes István, Dudás Károly, Fekete J. József, Kiss Gusztáv, Mirnics Károly, Siflis Zoltán

A szerkesztőség címe: 24000 Subotica, Lazar Nešić tér 1/V. 60.
Telefon: (024) 555-333/282-es mellék

Alapító: Szabadka Község Képviselő-testülete

Kiadja: Zobodka P. E. A kiadóhivatal címe: 24000 Subotica, Lazar Nešić tér 1.

Az Üzenet a világhálón: www.zetna.org.yu/uzenet.html , www.uzenet.lapok.hu
E-mail: lovas@eunet.yu, dumas@sksyu.net