irodalmi és művészeti folyóirat

Megjelenik évente négyszer

Az üzenet megvásárolható:

Szabadkán:
a Limbus könyvesboltban (Borisz Kidrič 6.)
és a Danilo Kiš Könyvesházban (Köztársaság tér 16.)

Ára: 100 dinár.

A szerkesztőség címe: 24000 Subotica, Lazar Nešić tér 1/V. 60.

Levélcím: 24000 Subotica, Pf. 159.

Telefon: (024) 555-333/282-es mellék