Danilo Kiš–Haris Pašović


Utazás Nicaraguába


Danilo Kiš Kert, hamu című regénye alapján, valamint más művek felhasználásával, kiegészítve (kibővítve?) is azt.


VONAT


Hamuszürke ködben. Emlékezés. A múlandóság papírra ragasztott árnya.


KALAUZ


Sam ül, értetlenül, mint valami vákuumban.


SAM

Meghalt apám, Júlia.


Andreas az elkeseredett ember maró dühével rombol.

Fájdalom nyilall Júlia hasába. Samhoz lép.


SAM

Ez azt jelenti, hogy nincs többé.


Sam elindul valahova; elmenni, eltűnni, elveszni.

Júlia sír, hívja vissza, könyörög.


JÚLIA

Gyere vissza, Sam, kérlek, nem mehetsz el, a halál szörnyű, de neked maradnod kell.


Júlia gyengéden megcsókolja Samot. Mindketten sírnak.


SAM

Ez a szó, a HALÁL, ez az isteni mag, egyszeriben szipolyozni kezdte tudatom nedveit. Szédülés és hányinger.


Lehajtott fővel indultam felfrissülést keresni. A vadgesztenyék meztelen ágai közt feltekintve kémleltem az eget.


ANDI

Meghalt az apám, eltemetik, s nem tudom, megismerhetem-e őt valaha.


SAM

És akkor hirtelen, valami addig ismeretlen félelem lett rajtam úrrá, valami furcsa rosszullét, valami nyüzsgés a beleimben, mintha ricinus pusztítana a hasamban.


Az eget néztem, és arra gondoltam,

hogy itt van, most meghalt az apám, most

majd eltemetik, és én soha nem ismerhetem

meg őt. Kővé dermedten álltam, és arra

gondoltam, hogy egy napon nekem is meg kell majd halnom.


FIÚ

Elképzelni sem tudtam, majd hogyan hal

meg egyszer a kezem, hogyan hal meg a szemem.

S ahogy a kezemet vizsgáltam, egyszeriben

elkaptam a markomban a saját gondolatomat,

a testemhez kötözve, s elválaszthatatlanul

tőle. Rácsodálkozva és megrémülve

ettől, megértettem, hogy én egy kisfiú vagyok,

akinek Sam a neve, hogy Sam én vagyok,

s hogy én vagyok az egyetlen kisfiú ezzel a névvel

ezzel az orral, a méznek és a halolajnak ezzel az

ízével a számban, az egyetlen a világon,

akinek tegnap halt meg az apja,

s az egyetlen a világon, aki most épp arra

gondol, hogy ő az egyetlen Sam nevű kisfiú.


A kalauz becsukja a vagon ajtaját.

Sam kiált. A vonat pöfögése hallatszik.

Az Ahasvérus zenélni kezd.


ANDREAS

Az utazás, a mozgás, a távolságok megszállottságában, vére

származástanában megírt sorsa beteljesítésének patetikus tudatában,

apám, Eduard Sam, az őrült Ahasvérus, ahogyan nevezték, hosszú

utazásokra vitt bennünket, a családját, amelyekről mindig

tudtuk, hogy ő maga sem ismeri azok valódi

értelmét és célját. Mégis zúgolódás

nélkül követtük, alávetve magunkat

akaratának, mert úgy véltük, hogy meg kell

osztanunk vele átkozottságát, s vállalnunk

kell sorsának ránk eső részét.

Napokig utaztunk, minden tájékozódás

híján a havas síkon át, amely oly

egyhangú volt, akár az óceán.

Apám azonban biztos kézzel vezette

hajónkat, az égre függesztett

tekintettel adta ki utasításait a rémült

kocsisoknak. Néha pedig kabátjának

belső zsebéből csillagtérképet húzott elő,

s úgy terítette széthajtogatva térdére,

ahogy annak idején menetrendjével

is tette. S akkor hirtelen,

a szelek rózsáját kibogozva,

ujjával az ég felé mutatott, a

csillagképek egy fényes csillagára,

a kocsis pedig megrémülve ettől,

a lovak közé csapott.


Az Éj sír. A Hold sötét oldala mögé bújik. A Nap a földgolyóra réved.


NAP

A folyó vagyunk, amelyet említettél,

Hérakleitosz. Az idő vagyunk.

Érinthetetlen folyama magával ragadja

a hullámokat és a hegyeket, az elsiratott szerelmet,

az öröm hamvait, a végtelen remény árulását,

császárságok porrá lett nagyjait,

a görög és a római hexametereket,

a pirkadat szomorú tengerét,

az álmot, a halálnak ezt az előérzetét.


FIÚ

Itt vagy hát, apám, végre minden dráma

és bohózat keretein kívül, melyeknek szerzője és

rendezője voltál, itt vagy, apa, egyszerű halandó

minden szerepen túl, mint neves énekes hangjának

orgonája nélkül, mozdulataid patetikája

nélkül, mint zseni, ahogy alvás közben a múzsái

és istennői is elfelejtik, a maszk és krumpliorr nélküli bohóc.


Andeas Eduard testéhez lép. Az oltáron megjelenik Eduard Lelke. Andreas megijed, nem hisz a szemének, azt hiszi, csak álmodja az egészet, menekül. A Lélek eltűnik.


SAM

Apa!


Andreas megpillantja a Lelket, ezúttal magasan fenn, ahogy repül.

Zene. Az utasok gyertyákkal a kezükben érkeznek.


EDUARD SAMOT ÚTJÁRA KÍSÉRIK

 

Sam szalad, kiabál.


SAM

Apa!


Sam odaszalad Eduard testéhez, felemeli fejét.


SAM

Apám, a szabadságot megtestesítő elérhetetlen ideálom, megalkotta a hírneves

KÖZÚTI-, HAJÓZÁSI-, VASÚTI- ÉS LÉGIFORGALMI KALAUZT.


KAR

Szibéria, Kamcsatka, Celebesz, Ceylon, Mexico City, New Orleans


ANDREAS

Prométheusz és a démiurgosz vak

dühével tagadtad és nem ismerted el

a föld és ég közötti távolságot.

Ebben a mindent átfogó menetrendben, ebben

az anarchikus és ezoterikus újtestamentumban

egy új testvériség, egy új vallás magvát

hintetted el, egy univerzális forradalom elméletét

fogalmaztad meg Isten én minden tilalma ellen.


KAR

Bécs, Párizs, Pest


FIÚ és SZENTIMENTÁLIS JÚLIA

(kánon)

Hogyan utazhatunk el Nicaraguába? Ez

a fenséges kérdés, ez a zseniális

gondolat úgy ragyogott fel apámban,

mint Mózes előtt a hang a lángoló csipkebokorból.


KAR

Ulánbátor, Kairó, Kuala Lumpur, Buenos Aires, Denpasar


SAM

Apám egoizmusa tulajdonképpen

csak Weltenschaungjának, panteizmusának része volt.

Ez a teljességgel határtalan

egoizmus mindig tavasszal ébredt fel benne.

S ez az egoizmus apám kellőképp

sohasem definiált lázadása volt

a világ és az ember korlátai ellen.


KAR

Rio de Janeiro, Katmandu, Koppenhága, Casablanca, Amsterdam, Berlin, Caracas, Los Angeles, Managua


ANDREAS

Hogyan utazhatunk el Nicaraguába?, ez a

fenséges kérdés, ez a zseniális gondolat

úgy ragyogott fel apámban, mint

Mózes előtt a hang a lángoló csipkebokorból.


KAR

Canta me Nicaraguua


AZ ÉJ

Canta me Nicaraguua...


FIÚ és SZENTIMENTÁLIS JÚLIA

(kánon)

Kezdetben apám Közúti-, hajózási-,

vasúti- és légiforgalmi menetrendje csak apró kis

idegenforgalmi útikalauzok gyűjteménye

volt a helyi látványosságokkal,

múzeumokkal, szökőkutakkal és emlékművekkel,

helyenként rövid kommentárokkal a

helyi szokásokról, vallásról, történelemről,

művészetről és kultúráról.


SAM

Ahogy azonban apám ebből a célból

segítségül hívta az enciklopédiákat és a lexikonokat...


KAR

(kánon)

...lexikonokat...


ANDREAS és SAM

...a kérdések, amelyekre kereste (kerested) a válaszokat...


KAR

(kánon)

...válaszokat...


ANDREAS és SAM

...egyre inkább eltávolították (eltávolítottak téged) széltében is és hosszában...


KAR

(kánon)

...hosszában...


ANDREAS és SAM

...végül pedig hatalmas szakirodalmi anyagot

halmozott (halmoztál) fel az összes európai nyelveken...


KAR

(kánon)

...nyelveken...


ANDREAS és SAM

...a lexikonokat pedig alkímiai, antropológiai, archeológiai...


KAR

...asztrológiai...


SAM

...és utópista tanulmányok váltották fel.


ANDREAS

Az én apám – az én szabadságideálom.


AZ ÉJ

Gracias a la vida


Eduard Sam repül.

 

KAR

ZUHANTAM HOSSZAN-HOSSZAN EGY FENEKETLEN

SZAKADÉKBA KÖNNYEDEN AKÁRHA REPÜLNÉK

S HABÁR TUDTAM HOGY ODALENT

AZ ESÉS AZ ÜTKÖZÉS A TŰZ VÁR RÁM

MÉGIS ÉLVEZNI AKARTAM AMEDDIG CSAK LEHET

HOSSZAN SOKÁIG HA MÁST NEM A

SZÉDÍTŐ ZUHANÁS SZÉPSÉGÉT

MERT AMIKOR LEESEM MINDENKÉPP

FELÉBREDEK MERT EZ NEM A VALÓSÁG

MÉG NEM VAGYOK TELJESEN ÉBREN

EZT CSAK ÁLMODOM

EZT CSAK ÁLMODOM

MINT AZ IMÉNT IS

EZT CSAK ÁLMODOM

AKARATOM UTOLSÓ EREJÉVEL

A JOBB OLDALAMRA FORDULOK

O MEA CULPA, MEA MAXIMA CULPA

Ó, SZÍVEM, Ó, ÉJJELEM

------------------------------------


A Hold Egyiptomban.


EDUARD SAM LELKE AZ ALVILÁGBAN VÁNDOROL ÉS NAGYON FÉL


Eduard Sam Lelke fél, rettenetesen fél miközben egy rideg területen halad keresztül, ahol túl sok madárnak állt el a lélegzete. Andi megpróbál segíteni rajta. Eduard Sam Lelke mégis menthetetlenül a sötétségbe zuhan.

------------------------------------


NAP

Ne félj, aludj.

Szíved kígyóit az álommal veszejtsd össze.

Ha egy kígyó megeszi a kígyót,

a méregből, azt mondják, madár születik.

Álmodj. Álmodban megpillantod

egy messzi föld felé, hol hideg a tájék,

a híd fonalát. Más idő uralkodik ott,

s a világnak más törvényei.

Túlontúl sok madárnak

állt el ott a félelemtől a lélegzete.

Ne félj, aludj. Akkor se, ha a holtak

szellemei indulnak feléd,

akkor se, ha férges húsuk bűze átitatja lelked,

akkor se, ha csontjaik csörgése felsebzi hallásod.

Szívedben a világosság énekét megleled,

hogy a part legyen folyamod s hajód.

------------------------------------


KALAUZ

Ölelj át. Erősen.


ANDREAS

Megint félsz? Ott nincsenek kutyák. Vagy hallottál valamit?


KALAUZ

Igen.


ANDREAS

Te semmitől sem félsz. Nem kell félned.


KALAUZ

Félek a vonatoktól. (Csend.) Félek a kutyáktól is.


ANDREAS

Te semmitől se félsz.

------------------------------------


Eduard Sam zenéjébe belép a Nap.

------------------------------------


ÉLNI KELL, HAJÓZNI KELL...

 

ANDREAS

Ölelj át, Júlia. Erősen.


ŐRÜLT JÚLIA

Itt nincsenek kutyák. Nem kell félned.


ANDREAS

Félek a vonatoktól.

------------------------------------


ANDI

Ha azt mondom: vonat – a halálra gondolok.

------------------------------------


ŐRÜLT JÚLIA

Te semmitől se félsz. Nem kell félned.

------------------------------------


SAM

Elutazok. Ugandába. Alaszkára.

A Csendes-óceánra. Messzire. Managuába.


JÚLIA

Vigyél magaddal.


SAM

Mi nem jut az eszedbe?


JÚLIA

Miért hazudsz?


SAM

Akarod, hogy bebizonyítsam?


JÚLIA

Hogyan? Hogyan?


SAM

Nem utazom el.


JÚLIA

Ó, ez szép. Ó, ez szép.


SAM

Öngyilkos leszek.

------------------------------------


SZENTIMENTÁLIS JÚLIA

Ne most. Ne most, kérlek.


FIÚ

A fénynek meg kell érnie.


SZENTIMENTÁLIS JÚLIA

Miféle fénynek?


FIÚ

Mint mikor az olajbogyó egy éjszaka alatt beérik a szemedben.


SZENTIMENTÁLIS JÚLIA

Oh.

------------------------------------


JÚLIA

Ha választanod kell, hát eredj. Neked el kell utaznod.

------------------------------------


Andi és Júlia Eurüdiké csókolózik.

 

Sam pofon vágja Júliát.


JÚLIA

Adieu, mon prince.


Sam pofon vágja Júliát.


JÚLIA

Paraszt vagy!


SAM

Kurva!


JÚLIA

Kisajátítod magadnak a jogot a szenvedésre. Ha mindenképp választanod kell, hát eredj.

------------------------------------


Sam pofon vágja Júliát.

 

ŐRÜLT JÚLIA

Ezt nagyon jól csinálod.


ANDREAS

Ma este valahogy nem megy.


Júlia vért köp.


ŐRÜLT JÚLIA

Gyengéd vagy. Nem szeretem a durva frátereket.


ANDREAS

Bocsáss meg. Bocsáss meg.


Sam elveszi a gitárt. Játszik rajta.


ANDREAS

Eurüdikém!


Júlia vért köp. Átöleli Samot.


ŐRÜLT JÚLIA

A rózsáknak szirma lészen majd a párnád, a bánatos tulipán vágyakozva vár rád...


ANDREAS

Lépteid nyomában tulipánraj sarjad...


Gyengéden összenéznek. Júlia pofon vágja Samot.

------------------------------------


SZENTIMENTÁLIS JÚLIA

Igazából mi a neved? A Jóreménység kertje tán mégsem az igazi neved.


FIÚ

Tetszik neked, hogy egy csillag is a te nevedet viseli, Zsófia?


SZENTIMENTÁLIS JÚLIA

Én nem vagyok Zsófia!


FIÚ

Ki mondott Zsófiát? Én azt mondom: Eurüdiké.


SZENTIMENTÁLIS JÚLIA

És, Orfeuszom, hol van a gitárod?


FIÚ

A manzárdban.


A Fiú Júliát nézi.

 

FIÚ

A rózsáknak szirma lészen majd a párnád, a lépteid nyomát epedő tulipánok járják...

------------------------------------


Sam felemeli a bőröndöt és a gitárt. Júlia sír.

------------------------------------


ANDREAS

Mennem kell, előadást kell készítenem Zsófiáról, a cédáról.

Az ő szeretőiről és a magzatelhajtásairól.


ŐRÜLT JÚLIA

Rendben, cselekedj így. Sajnálni fogom,

hogy elhagyod manzárdunkat,

de tégy így, az előadás szerelmére.


ANDREAS

Zsófiáról, a cédáról és az ő Csodatevő Simonjáról.


ŐRÜLT JÚLIA

Egy előadás Zsófiáról, a kurváról.


ANDREAS

Ez nem előadás lesz. Hanem egy

költemény. Egy költemény bukásának

társadalomtörténeti, szociális, morális, etnikai

és etikai okairól.


ŐRÜLT JÚLIA

Te csúfolódsz velem!


ANDREAS

Nem csúfolódom veled.


ŐRÜLT JÚLIA

Ha választanod kell, hát eredj. Neked el kell utaznod, Orfeuszom.

------------------------------------


Andreas az utazásra készülődik.


ANDREAS

És mi marad számunkra az otthon

elvesztése, apa távozása után,

amikor még meg sem vitattuk a legalapvetőbb

problémánkat (ó, te, aki meg sem engedted, hogy

meghatározzuk ezt a problémát, te, a pokolba

is, mit akartál tőlem?)...


Sam az utazásra készülődik.


SAM

...mi marad számunkra ebben a félhomályban,

melyet Júlia illata tölt meg ennyire sűrűn,

azzal az ő rózsaszín orgonaillatával,

hamuszürke köd illatával, mert az illat örök...


ANDREAS

...ebben a kertben, ebben a hamuban.

------------------------------------


JÚLIA

Férgek, melyeknél a hímek nőstényeik parazitái:

Photocarynos spiniceps, a nőstény

a fején hordja a hímet olyan helyzetben,

hogy a hím a nőstény jobb szeme felé kúszik.

------------------------------------


ŐRÜLT JÚLIA

Ceratias holboli, a húsz centiméter

hosszú nőstény két, egyenként hat centis hímet

hordoz a hasán, közös véredényeik vannak.


------------------------------------


SZENTIMENTÁLIS JÚLIA

Bonellia viridis, zöld féreg, eléggé

ismert a Mediterrán térségében.

A nőstény teste nagyjából akkora,

mint egy szilva. A hím mikroszkopikus,

s abban él, amit talán reproduktív elvezető

csatornának is nevezhetnénk

a nősténynél (valamiféle vesezsír). Nincs szája,

s azon él, amit szőrös felületén keresztül

sikerül felszívnia.

------------------------------------


NAP

Vivere non est necese, navigare necese est.

------------------------------------


Andreas és Sam útközben találkozik.

 

SAM

Miért nem leszel öngyilkos? Tudom, hogy Eurüdiké

nélkül csak önmagad árnyéka vagy.


ANDREAS

Te Mefisztofelész! Te ördög!


SAM

Végezz magaddal! Számolj le az árnyékoddal. Te

nem kompromisszumokra születtél.


ANDREAS

És tényleg.


SAM

Eurüdiké nem csak egy árnyék? Mondd, ő micsoda?


ANDREAS

Ő egy Ideál, sátánfajzat, Ideál! És épp ezért

nem leszek öngyilkos.


SAM

Nem te mondtad még, hogy „az eszménykép

csak szeplőtelen lehet”? Nem te állítottad, hogy Isten

azért nem válhatott valódi ideáloddá, mert

kompromisszumokat kötött a gonosszal?


ANDREAS

Én vagyok az utolsó ember ezen a világon, és az

egyetlen, ami még ér bennem valamit, az eszmény,

Eurüdiké keresése. Mint az ellentétpárom. Mint az

ellentétpárom. Most ezt nehezen viselem,

de öngyilkos nem leszek.

De öngyilkos lehetek, amikor csak akarok. Te ezt nem értheted.


SAM

És akkor mihez kezdesz, sátánfajzat? Így élni nem lehet.


ANDREAS

Elutazom. Arra a szigetre.


SAM

Ha választanod kell, hát eredj. Neked el kell utaznod.


Sam odanyújtja Andreasnak a bőröndöt és a gitárt.


ANDREAS

És te?


SAM

Elutazom. Messzire.

------------------------------------


Eduard Sam zenéje.

------------------------------------


NAP

Úgy szállnak el a századok, mint a denevérek.

------------------------------------


SZÍNHÁZ

AZOK AZ UTAZÁSOK


Hold. Nap. Csend.

 

A Kalauz találkozik az Éjjel.

A Zene találkozik a Nappal.

Andi találkozik a Csenddel.

Eduard Sam Lelke elveszetten bolyong az utasok között, majd találkozik a Holddal.


JÚLIA

Ezen a ponton kezdődik egy bizonyos

Andreas Sam, az őrült Ahasvérus

története, ahogy egyesek

nevezték. Elhagyva otthonát és

első szerelmét, Nap Júliát, a

személyiség és az eszmény szabad

fejlesztése nevében, a művészet,

mint a szabadsághoz vezető egyetlen

helyes út felé fordulva, Andreas Sam planetáris

utazásra indult, mert úgy vélte, hogy

a világűr csak akkor lesz megismerhető,

ha az ember megismeri saját otthonát.


Megjelenik a Fiú, kötél a nyakában.

 

(Több Sam különböző nyelveken.)


FIÚ

Csapdába csaltak, hogy adjam meg magam,

de az nem én vagyok


Reggel még hárman voltunk, már csak egyikünk él,

de az nem én vagyok


UTASOK

Szélfútta ciprusfák szélfútta temetők drága szabadság


FIÚ

Aztán a lányka a kertben megmentve a lelkem a legjobbkor...


Andi és a Kalauz.


SAM

Mi marad apa távozása és

az otthon elvesztése után...

Vasúton vonszolva magunkat, mint

holmi kísérő áru, abban az időben, amikor

apám őrült Ahasvérusként az élete

szerepét játszotta, bútoraink megkoptak,

mintha filoxéra fertőzte volna, szétestek,

rothadni kezdtek. Időről-időre

szekrényeinkről olyan hatalmas

darabok töredeztek volna le maguktól,

melyek belső oldalára

indián üzeneteket írtak.


UTASOK

Tijuana – Lilongwe – Kuča


ANDREAS

Az éhség szüli a kifinomultságot, a kifinomultság

szüli a szerelmet, a szerelem szüli a költészetet.

Élénk színekkel megfestett világtérkép ez (adalék apa

könyvéhez). Utazni! Szeretni! Ó, Afrika,

ó, Ázsia, ó, messzeség, ó

én életem! Halhatatlanságom ellenérvei

egyre halmozódnak.


UTASOK

Inverness – Strue – Mengwi


EDUARD

Fiam minden túlkapása tulajdonképpen csak

Weltenschaungjának, panteizmusának része volt.

Ez teljességgel határtalan egoizmus volt,

amelyik mindig tavasszal ébredt fel fiamban.

Ezek a túlkapások a kellőképp

sohasem definiált lázadásai voltak

a világ és az ember korlátai ellen.


UTASOK

Svetićevo –- Čortanovci – Nagyfény – Kavilló – Kelebia

------------------------------------


Az utasok, mint az árnyak, bevonulnak a vonatokra, hajókra, szállodákba.


HÖLGY

A történelem semmilyen név alatt

se nem jegyezte fel. A rózsa után csak a név

marad. Csak nevek maradunk (latinul).


NAP
(latinul)


SZENTIMENTÁLIS JÚLIA

Csak egyes ritka krónikákban a sorok

között olvasva és az enciklopédiák

lábjegyzeteiben találunk utalásokat

további vándorlásaira. Ily módon

dr. Slobodan Koš, fizikus és archeológus

teljesen megalapozatlan

sejtésekre alapozva állítja, hogy Andreas

Sam később Németországban tűnt fel

Erwin Piscator néven.

1914-ben vagy 1993-ban tüzes szemmel,

gesztenyebarna tincses hajjal, melynek

mindenik fürtje a művészet, mint a

szabadsághoz és a szabad egyéniségfejlődéshez

vezető egyetlen helyes út felé törekedetett volna.


ANDREAS

Mi itt az „egyéniségfejlődés”? Valami

egészen más fejleszti azt. A huszonéves

fiú előtt egyszeriben ott termett a háború.

A sors. Minden más tanító feleslegessé

vált.


Soldier's wife 1


FIÚ

Az a valami kúszott, közeledett –

akárha nem volna lényük, az utcák kitértek a jövő elől,

melyet mindenki sejtett, de elismerni

senki sem akart. Az emberek belerészegedtek

a nemzeti dölyfbe,

amelyik aztán, később, egészen előkelővé vált,

majd egy hisztérikus őrületben pszichózissá változott.


Soldier's wife 2

 

JÚLIA EURÜDIKÉ

Nekünk, fiataloknak, nem volt senkink, akinek az

emberi szavaiba belekapaszkodhattunk volna. Engem,

és mellettem

igen sokakat másokat is kitöltött a határtalan

kiábrándulás. Nem volt semmilyen tapasztalás.


ÚJSÁGÍRÓNŐ

Ó, a rendszer az jó, és a tortúra is

jól érezhető, erős az iga mindazok

tarkóján, akiknek csak rá

kellene ébredniük, hogy ők maguk az

állam, ők az erő, amely nélkül teljesen sima volna,

gömbölyű, mint egy biliárdgolyó.


ANDREAS

Nincs senki, aki megmondhatná,

holnap vár rád a szerelem, holnap vár rád a szörnyűség,

iszonyatos fénnyel telik meg koponyánk,

siessünk fegyverért, szívem, mielőtt megvirrad,

mielőtt meghalna Istenünk.

------------------------------------

Soldier's wife 3

------------------------------------


A tiszt keresztezi Andreas útját.


KAPITÁNY

Mit keresel te itt?


ANDREAS

Válaszokat keresek a kérdéseimre:

a lélek halhatatlanságáról,

az apaságról,

a világpolgárságról,

a szervi anyagcseréről,

az életről más bolygókon

és csillagokon,

a föld koráról,

a kultúra és a civilizáció közötti különbségről,

az apolitikusságról, az angazsáltságról,

a jóságról, a figyelmetlenségről,

az idealizmusról, a materializmusról,

a szenzualizmusról,

a halálról, az öngyilkosságról,

a pesszimizmusról, az optimizmusról,

Don Quijoteről, Sancho Panzáról,

Hamletről és Don Juanról.


KAPITÁNY

Rendben. És hová mégy?


ANDREAS

Messzire.


KAPITÁNY

Mi a foglalkozásod?


ANDREAS

Színész.


KAPITÁNY

Kérem?

------------------------------------


Soldier's wife 4

------------------------------------


KAPITÁNY

Azzal vádolják Önt, hogy értelmiségi! Mit tud mondani erre?


ANDI

(hallgat)

 

KAPITÁNY

Lehajtja a fejét és hallgat!

------------------------------------


EDUARD SAM

Színész akarsz lenni?

SZÍÍÍNÉSZ! Sohasem viseltettél

megértéssel apád iránt.

Értem én, mert én mindent megértek,

elkezdtél, te is fiam, Brutus, szövetkezni

ezekkel a vidéki suhancokkal

apád ellen... azt hiszem, tudod, kikre

gondolok... mindazokra akik elhatározták, hogy

lejáratnak engem az egész világ előtt...

------------------------------------


KAPITÁNY

Mi a foglalkozásod?


SAM

Színész.


KAPITÁNY

Kérem?


SAM

Színész. Glumac. An actor. Aktjor. Igralec. Schauschpieler...


KAPITÁNY

Ah, so.

------------------------------------


ÁPOLÓNŐ

Gyerünk, újoncok!


Újoncozás.

 

Lili Marlen

------------------------------------

Az újoncokat deportálják.

------------------------------------


Vagon.


KAPITÁNY

Uraim, újoncok!

Mi nem vagyunk olyanok, mint ők, ezzel

mindenki legyen tisztában.

Mi vagyunk a pozitív pólus, ők a negatív.

A mi nemzeti értékeinknek,

a nacionalizmusunknak csak akkor

van rendeltetése, ha az ő nacionalizmusukhoz

viszonyítjuk. MI IGENIS

NACIONALISTÁK VAGYUNK, de ők még inkább azok,

mi gyilkolunk (ha nagyon muszáj), de ők

még inkább, ők alkoholisták, mi csak részegesek

vagyunk, a mi történelmünk csak az övékéhez

viszonyítva helytálló.

Jegyezzék meg: CSAKIS az övékéhez

viszonyítva! Verschtehen?


Lili Marlen


KAPITÁNY

Mi ismerjük az értékeinket, mondhatni a

nemzetieket, mondhatni annak a nemzetnek az

értékeit, amelyikhez tartozunk, az etikaiakat

és a politikaiakat, másokkal pedig nem törődünk,

jegyezzék meg, NEM ÉRDEKELNEK BENNÜNKET,

pokol, mindenki más (a más nemzetek).

Őket nem kell ellenőrizni. A jó nacionalista

másokban kizárólag nacionalistákat lát! Verstehen?


Lili Marlen


KAPITÁNY

A jó nacionalista alapvetően nem beszél más

nyelveket, sem az úgynevezett variánsokat,

nem ismer más kultúrákat és semmi köze

hozzájuk. De a dolog nem ilyen egyszerű.

Ha mégis beszél valamilyen nyelvet,

mondhatni, mint értelmiséginek, betekintése van

más nemzetek, nagyobbak vagy kisebbek,

kulturális örökségébe is, ez a tudás csak arra szolgálhat,

hogy analógiákat állítson fel amazok kárára, természetesen.

A giccs és a népművészet, a népművészeti giccs, ha így

jobban tetszik, csak álcázott nacionalizmus

és semmi más, a nacionalista ideológia táptalaja.


Büszkén megáll és lehetetlen hangon énekelni kezd.


KAPITÁNY

Ó, nemzetem, ó, ó,

nemzetem, ó, ó,

nemzetem, nemzetem, ó...

dicső múltunk, ó...

ó, ó...


A kapitány végignéz az újoncokon, hatalmas önmaga nagyságában.


KAPITÁNY

Így.

Minden, ami nem az enyém, az számomra idegen.

(A nemzeti büszkeségtől felhevülten:)

A nacionalizmus

a banalitás ideológiája. A nacionalizmus

tehát totalitárius ideológia. A nacionalizmus,

mindemellett az utolsó olyan ideológia és

demagógia, amelyik a NÉPHEZ szól.

------------------------------------


Az éjszakai vonat elviszi az újoncokat a hihetetlenül hideg telek, az ízléstelen és romantikus szájharmonikaszó földjére.

Robbanások és lövöldözés.

 

Szalon. Hölgyek és urak táncolnak a lövöldözés ritmusára. A Kapitány az „Ó, nemzetem, ó, ó” kezdetű kedvencét énekli.

 

DR. FIASKÓ

Dicső halál meghalni a honért.


HÁZIASSZONY

Most pedig Blamázs Sztella előadja

nekünk új költeményét, melyet

fiainknak, testvéreinknek és apáinknak

szentelt, akik értünk ontják vérüket.


BLAMÁZS SZTELLA

Mitől rezeg, mitől rezegnek a zöld hegyek,

tán hó hull alá, tán galambok röppennek,

tán a tenger hulláma nyaldos parti köveket?

Nem a hó hull, nem galambok röpte ez,

s a tenger sem nyaldos a parton fövenyt,

fiaink ezek, az önkéntesek,

védik a hazát, s oly becsesek.

Haljatok, haljatok fiúk, bimbócskáink,

a gránátok tépjék szét a fejeket,

haljatok, haljatok fiúk, ti hon bimbói,

most az én ügyemért haljatok ti meg.

------------------------------------


A katonák eltűntek a vonatból. Sam egyedül maradt.


SAM

Apám hevesen tiltakozott, amikor elmondtam

neki a vágyamat, hogy színész szeretnék lenni.

Végig kellett hallgatnom

mindazt, amit ma én mondok a színészeknek:

Hagyd ezt a munkát, teljesen bizonytalan és

nehéz, még a tehetségek is

csak nehezen boldogulnak. A függőség és a féltékenység

dominál. „Színész akarsz

lenni?”, kérdezte, s ez úgy állt a szájában,

mintha semmirekellőt, csavargót,

cirkuszi mutatványost mondott volna...

------------------------------------


Szalon. Hölgyek és urak. Salmonella Singer átszellemülten énekel.


SALMONELLA SINGER

Ah vajcige, svancike geben cur vajse zigrase schen

Zubirce, du tance iber ales Cumirce cumirce fersten!


A hölgyek és urak tapsolnak.

 

HÁZIASSZONY

Oh, nagyon köszönöm a csodálatos

Salmonella Singernek. Az énekhangja mennyire

kiváló, s enyhén telt termete ehhez álló...


A hölgyek és urak lelkesen fogadják a Háziasszony vicces megjegyzését.

------------------------------------


ANDI

Abban, hogy elhagyjam azt a polgári, azt a

kispolgári közeget, nagy segítségemre volt

Buńuel, és az az undor,

amit ő táplált a polgársággal szemben, valamint

Witkiewitz, az esztéta és sznob egy személyben,

továbbá mindazok, akik ironizálták, de értelmezték és

támadták is a morbid polgári társadalmat.

------------------------------------


HÁZIASSZONY

És most, kedveseim, felfedek előttetek egy titkot: van itt most közöttünk egy... színész!


MIND

Oh.


HÁZIASSZONY

Ő pedig lesz olyan kedves és elkápráztat

most bennünket valami fantasztikus, valami

hazafias, valami getricht produkcióval.


MIND

Felkiáltások

spanyol, orosz, olasz

és francia nyelven.


HÁZIASSZONY

Kérem, kérem, szavaljon el nekünk valamit az én kedvemért.


Andreas feláll, készülődik, mindenki feszült, egyesek előre somolyognak, mint akik „értik” a színészi produkciót.

Andreas ugatja a holdat.

------------------------------------


SZENTIMENTÁLIS JÚLIA

Szonja Osztrova Ivanov, orosz matematikus és

asztronauta írja a Neutrino,

a fekete lyukak és a szovjet valóság című könyvében:


JÚLIA

Egy bizonyos Fjodor nevezetű görög

és latin szakos tanárnak Peco Perov favágóhoz intézett

levelében, melyet a Belgyógyászati

Intézet Archívumában őriznek, említést tesz

egy személyről, akiről feltételezhetjük, hogy Andreas Sam.

Alekszandar Vidzsenszkíj álnéven 1941-es,

Szibériába való deportálása alkalmával

diarézisben meghalt.


JÚLIA EURÜDIKÉ

Utolsó napjaiban kenyeret cserélt cigarettáért.

------------------------------------


EDUARD

A botrány ugyanúgy lehetetlen, akárcsak az akció.ÓDA AZ A-MOLL MISÉHEZ


Csend. Gömb. Zene-Apa.


HOLD

Más források szerint Andreas Sam története folytatódik.

A színhely: a távoli jeges Észak, Norilszk.


NAP

Sam titokzatos és megmagyarázhatatlan

módon eltűnik a vonatról, alkalmasint

az egyik szörnyű vihar idején.

Az egyik őr állítólag azt mesélte később,

hogy a vonat ablakán keresztül látta,

amint a szökevény valami folyékony forró

masszába vetette magát és füstként

foszlott szét a szeme láttára.


FIÚ

A parancsokra süketen, hajthatatlan,

a farkaskutyáktól és a hidegtől,

a melegtől, a büntetéstől és a bűnhődéstől

is megszabadultan egy szentélyben, vagy

színházban, vagy sírboltban találta magát.


Andi belép a Misébe.

Sam menekül a vagonból. Találkozik a Nappal, aki jóindulatúan megkötözi a kezét és egy pisztolyt ad neki.


NAP
Törhetetlen, hajthatatlan...


Andreas belép a Misébe.

Az Éj orosz dalt énekel.


ANDREAS

Az energia veresége volt ez,

egy álom a szenvedélyről, melyben láttam

a világ történelmét és az emberiség szenvedését

a gyengéd forradalmat, s a hajthatatlanok megdicsőülését

ahogy arra ítéltettek, hogy szabadok

legyenek, akár a csillagok, akár a homok.

Távoli jeges Észak.


A Hold a Zene-Apának táncol.

Eduard Sam Lelke leselkedik. A Hold figyelmetlenül rálép, s a lélek újra a mélybe zuhan.


ANDI

Amit most látnak, nem előadás. Ez egy álom az

A-moll miséről, mise egy álomról.


Katekézis.


ANDREAS

Ki vagyok én? Mi vagyok én? Volt-e csepűrágó fiam

Velencében, vagy magam voltam az?

Érzem, hogyan lüktet Ázsia az ereimben.

Istenem, mily szomorú ez a karácsonyfa itt.

Könnyebb a halál, mint az álom.


EDUARD SAM LELKE

A kegyetlen színház az élet

mása. Olyan, mint a pestis, válság,

melynek vége mindig halál vagy gyógyulás.

Életszomj, kozmikus szigor,

elfojthatatlan szükség, anarchikus

rombolás. A kegyetlenség azt jelenti, hogy

elsősorban magunkkal szemben vagyunk kegyetlenek.


EDUARD

A rendezőnek meg kell ölnie tanítóját.

A rendező alig tud önmagában annyi tulajdonságot,

tudást és készséget kifejleszteni, amennyit elvárnak tőle.

Mégis, egy pillanatra sem szabad alábbhagyni

igyekezetének, hogy megvalósítsa

ezt a szinte elérhetetlen feladatát.

A szellem, az éles ítélőkészség, kritikus szemlélet,

angazsáltság, emberség, esztétika,

akárha sziámi ikrekről esne szó...


CSEND

A színész a második legmagányosabb ember a világon.


EDUARD SAM LELKE

A bátyja színész, a szív atlétája,

l'uommo universale, a titkok titka.


KALAUZ

Felejtsd el az utat, ha az utazásnak árthat, virág a virágnak.


ANDREAS

Simon, ez itt benn az üvöltés: A FORRADALOM ÉN VAGYOK.


ANDI

Amit most néznek, nem előadás.

Egy álom az előadásról. Az A-moll

mise egy esemény, amely visszájára fordította

a valóságot, a színházi kifejezés dicsősége,

a színházi valóság kifejezése. Amiben most részt vesznek, nem

színház. Ez a színház anatómialeckéje, egy költemény az előadásról,

ez egy előadás az előadásról.


Dr. Fiaskó a nézőtéren hangot ad elégedetlenségének.


DR. FIASKÓ

Hát ez nevetséges, uraim, ez nevetséges. Ez nem színdarab.


SAM

Fiaskó doktor, a tekintélyes közéleti személyiség

demonstrálja elégedetlenségét, mert ő tudja, hogy

valójában mi a színház, meghámozza banánját

és elhagyja a nézőteret.


DR. FIASKÓ

Az a könyv a zsidókról beszél, ezért

teljesen mellékes, hiszen nem rólunk és

nem hozzánk szól, s ez azt jelenti,

hogy „nem a miénk”, mindent, amit a szerző elmond

benne, elmondtak már mások korábban más

könyvekben, s ráadásul

„a látottak teljes átélésével”, s egyébként is,

mindent csak átmásolt valahonnan.


SALMONELLA SINGER

Képzeljék csak, mindvégig, amíg az

előadáson dolgoztak, kábítószereztek

és szexuálisan orgiáztak. Egész Belgrád erről beszél.


HUMANISTA

Jön még a kutyákra dér!


BLAMÁZS SZTELLA

Nem szöknek el a jómadarak!


AMBINTIA PUČKIĆ

Ez buzi, kurva, bűnöző!


SALMONELLA SINGER

Láttunk már ilyet a BITEF-en.


DR. FIASKÓ

(a díjak)

 

A Partisan című dal. Az utasok homlokukon a kék csillagokkal.


NAP

Lehetetlen, ahogy mondtuk is,

Andreas Sam életének további pontos kronológiáját

felvázolni az elkövetkező években. Hirtelen

és váratlan eltűnései a világból és az életből,

már senkit sem leptek meg.


UTASOK

Szahara – Góbi – Takla-Makán


SAM

A visszatérés. Előbb haza. A könyvtár,

a bútorok, a füzetek, mind a régi helyükön

álltak, csakhogy időközben beroskadt

alattuk a polgári biztonságérzet talaja.

A tárgyak ott lebegtek a levegőben.

Rémálom. December. Nedves

hó esik. Gyakran álmodom apáról.


Megjelenik a Kalauz.


UTASOK

Sonora – Patagónia

------------------------------------


ANDI

Apa!


Eduard Sam Lelke végre megszabadul a különféle zuhanásoktól. A Holddal csókolózik.


ANDI

Apa!


Eduard Sam Lelke nem akarja felismerni saját egyszülött fiát.


NAP

(tolmácsol)

Mi alapján állítja, fiatalember,

hogy éppen én vagyok az Ön tisztelt édesapja?

Egyáltalán, milyen bizonyítékokkal rendelkezik, amelyek

alátámasztanák állítását?


Sam aggodalmasan hallgat.


NAP

Sam aggodalmasan hallgat.


Eduard Sam Lelke teljes lendületben.


NAP

(tolmácsol)

Egyebekben pedig, még ha igaz is volna, amit állít,

fiatalember, tehát, hogy pont én lennék az Ön

édesapja, tökéletesen

jogomban áll nem emlékezni erre. Tisztában van

vele, fiatalember, hogy hány esztendő telt

el azóta? Összesen húsz,

fiatalember, húsz. No már most, kérem szépen,

nem tűnik logikusnak az Ön számára, hogy ennyi

év alatt az ember

elfelejtsen dolgokat? Nem is beszélve akkor még

arról, hogy apaságom bizonyítékaként csak holmi

jelentéktelen hasonlóságokat tud felmutatni a

járásunkban, a hangunkban és a gesztusainkban. Nem, nem,

Ön téved, fiatalember.


ANDI

Ki ez az ember és mit akar tőlem?

------------------------------------


Történik egy csokor dinamiton.


ANDREAS

Nem kétséges a forradalom győzelme.


EDUARD

Ti, forradalmárok, többnyire rendes

emberek vagytok, de hihetetlenül gyerekesek.

Úgy tűnik, néhányan közületek tényleg őszintén

hisznek abban, hogy a forradalom boldogabbá teheti

az embereket. Ez gyönyörű, szinte

már megható. De az ilyen dolgokban

én esztéta vagyok. A dinamit önmagáért.


ANDREAS

De mire jó a dinamit, ha nem hiszel a forradalomban?


APA

Mire jó? Hát van neked szemed?


Robbanás.

Az utasok -- kék csillagok ősrobbanással szóródnak szét a világűr normális, periodikus megújulásában.

------------------------------------


Júlia jő. Gyermeket vezet.


JÚLIA

Sam, hát visszatértél.


Sam eléje szalad, hogy megölelje. Megjelenik a Kisfiú és átöleli Júliát.


JÚLIA

Sam, ő a mi kisfiunk.


SAM

Furcsa.


JÚLIA

Furcsa.


SAM
Elutazom.


JÚLIA

Úgy értem, Sam, ő a mi kisfiunk.


Júlia a férjére mutat. A férj jókedvű.

------------------------------------


FIÚ

Furcsa.


SZENTIMENTÁLIS JÚLIA

Furcsa. Bocsánat.


FIÚ

Bocsánat.


A Fiú a legkülönbözőbb módokon megöli Júliát. A nő sem marad adósa.


LATINO

(spanyolul)

------------------------------------


ŐRÜLT JÚLIA

Furcsa. Bocsánat.


ANDREAS

Furcsa.


NÉMET

(németül)

Pétervárott kitört valami forradalom.

------------------------------------


Sam megöli Júliát.


JÚLIA

Furcsa. Bocsánat.


SAM

Furcsa. Elutazom.

------------------------------------


ANDREAS

Kagylókat és gyöngyöt hoztam neki Szenegálból.


FIÚ

Vérzik a májam a merüléstől.


ANDREAS

Korallokat hoztam neki a Kókusz-szigetekről.


FIÚ

Az ujjaim törtek, úgy kapartam.


ANDREAS

Kitéptem a bálna fogait.


FIÚ

Csupa heg vagyok a birkózástól.


ANDREAS

És mindent a hajába fontam.


SAM

Sokáig elmaradtam egyszer

(a leviatán egész messzire vontatta bárkám,

s kár lett volna a szigonyért) S midőn vesztesként megjövék,

A fövenyen már senki nem jött elém.


FIÚ

S kedvesem a kunyhóban meglelém,

haját felére rövidítette, mint még ismerém,

a gyöngyöt és korallt kifésülte rég, s gondoltam ott: engem sirat még


SAM

De a kunyhóban Ngao-Ngaa vele volt,

S mint a majom, hajat csupált,

Gyöngy és korall nála volt,

Ngao-Ngaa-t ott helyben felfalhatom,

Ám kedves haját hosszan immár nem láthatom.


ANDREAS

Tengerre szálltam hát újra,

Lelvén ott leviatán-nyomra

Hogy szigonyom hátából kivegyem,

Döfjem vele önmagamat szíven

Mert kedvesem a haját levágta rég,

S elvetve a gyöngy- és koralldísz Diadém


MIND A NÉGYEN

S mindez Ngao-Ngaa miatt.

------------------------------------


Andi és a Kalauz kitartóan hallgatja az Internacionálét a rádión, s itt van még az Éj és a Forradalom Múzsája.


ANDI

Apa! Apa!


A bolsevikok és a fasiszták, a radikálisok és

a konzervatívok, a kommunisták

és a brit szabadosok – miért,

a pokolba is, miért harcolnak ők?

Megmondom én neked! Azért harcolnak,

hogy eldönthessék végre: kommunista expresszel

vagy kapitalista versenyautóval,

individualista autóbusszal vagy

kollektivista villamossal terelnek-e bennünket a pokolba.


A FORRADALOM MÚZSÁJA

Mit akar ezzel mondani fiatalember? Tán csak nem

arra céloz, hogy édesapja azért írta meg

a menetrendjét, hogy az emberek megtudják belőle,

melyik járatot kell lekésniük?


ANDI

Maga kicsoda?


A FORRADALOM MÚZSÁJA

A Forradalom Múzsája volnék.


ANDI

Apa!


KALAUZ

Mondd meg nekem, Múzsám, ki ez az ember és mit akar tőlem?

------------------------------------


SAM

(boldog)

Elutazom. Arra a szigetre.


VILÁG

Ó, ne. Már megint?


SAM

Követnem kell a csillagom, Nagyvilág. A Holdamat.


VILÁG

Miért nem leszel öngyilkos, fiatalember?


SAM

Mefisztofelész! Sátán!


VILÁG

Légy öngyilkos. Számolj le az árnyaddal. Te

nem vagy a kompromisszumok embere.


SAM

Nem is! Most ezt nehezen viselem, de öngyilkos

nem leszek. De öngyilkos lehetek, amikor csak akarok. Te

ezt nem értheted. Elutazom. Arra a szigetre.


VILÁG

Nem látod többé tisztán a Holdat.

Ennyi volt, a kihasznált lehetőségeid

száma végleges, ennyit adott neked a sors.

Felesleges volna kinyitni a világ összes

ablakát. Már késő. Nem találkozol vele.


SAM

Az életről, melyben mindenki más csak

megszokást hallat, rácsodálkozással szóltam.

Míg a gyengék daloltak, nekem

tüzes volt a hangom. Baszódj meg, világ!


VILÁG

Csillagok, kenyér, könyvtárak... és az emlékezés,

melybe ember nem tekinthet úgy, hogy szédület ne érje.

Mindez megadatott neked, s mellé még

a hősök ősi tápláléka: a hazugság, a kudarc, a megaláztatás.

Hiába adtuk neked az óceánt,

hiába a napot, melyet Wittmann szeme csodálattal

nézett, elhasználtad éveid, s azok is elhasználtak téged,

de még mindig nem írtad meg a verset.


ANDREAS

Baszódj meg, világ!


Andreas Sam lelövi a kibaszott világot.

------------------------------------


Éj. Csend. Hold.


AZ ÉJ

Andreas Sam, akit csak Andinak neveztek,

s akit édesapja mindig egyszerűen csak

„fiatalember”-nek szólított, tehát, a Fiatalember,

Andreas Sam, Andi, miután megölte

a világot, elutazott arra a szigetre.


A CSEND és A HOLD

Oh.


UTASOK

(miközben haldoklanak)

Ceylon – Madagaszkár – Izland

Mljet – Málta – Ciprus – Kréta

Bali – Kauai – Nihon

------------------------------------


FIÚ

Hallottam a hullámverés morajlását

valahol Tahiti, Malajzia, Japán isteni

partjainál, előttem állt, mint valami

dúsan elvirágzott rózsa, a világtörténelem,

ez a csak a legmerészebbek által elérhető

kaland, melynek egy fejezete épp most

játszódott le, a szerelem magasztos

happy end-je. A gyöngykagylók,

a mulatt lányok, a korallzátonyok,

a kókuszdió, az egzotikus flóra

és fauna, mind-mind az álmaim mintájára

szabott isteni teremtmények voltak.

A világ kegyes felosztása gonoszakra és jókra!

A hőseim, kiknek kedvért olykor-olykor

szemet hunytam, elnéztem nekik némely

meggondolatlanságaikat, s elfogult

voltam szerelmi kalandjaikkal

szemben, a regény vége felé, a vészterhes

hőstettek múltán, az igaz hős nyakába

karjával liliomként fonódó, akár a

gránátalma, oly tömött ajkú

mulatt lányka isteni gyümölcseként kapták

meg jutalmukat az égtől.

Orozok a regényből: tengereket,

szárazföldeket, fellegeket, szerelmet.

Ó, életem, ó, világom, ó, szabadság, ó, apám!


Andreas és az Apa muzsikál.

Eduard és a Fiú táncol.

Sam és Eduard Sam Lelke beszélget.


SAM

Ha most nem jössz el, apám, én meghalok.


EDUARD SAM LELKE

Én is.


SAM

De te úgy halnál meg, akár egy madár.


EDUARD SAM LELKE

A halál az halál.

Szabó Palócz Attila fordítása