Tartalom 2003/2, Nyár

Danilo Kiš: A bolondokháza előcsarnokában
Marko Čudić: Danilo Kiš versfordításairól
vagyis mire jó manapság az irodalmárnak egy író
levelezése Danilo Kišhez írt levelek
Hózsa Éva: Fordítás rózsa-áron
Mircea Mihaies: Danilo Kiš, a metafizikus Casanova
Cornel Ungureanu: DaniloKiš, a Kelet felé vezető út
Tolnai Szabolcs: Fövenyóra (forgatókönyv)
Fövenyóra másik fordítás
Danilo Kiš–Nenad Fišer–Haris Pašović:
A csodatevő
Danilo Kiš–Haris Pašović: Utazás Nicaraguába
Vörös István: A magányos óvodás panaszai
Csányi Erzsébet: A rajongó Kosztolányi Kosztolányi
Dezső és Virginia Woolf regényeinek érintkezési
pontjai
Szajbély Mihály: Tetten ért ihletek, párhuzamos olvasatok
Pomogáts Béla: Kosztolányi – Európa kapujában
Láncz Irén: Kosztolányi gondolatai a nyelvről
Kappanyos András: Rím és értelem
Ninkovné K. Olga Mária: Adalékok Kosztolányi Dezső képzőművészeti kapcsolataihoz
Bogdán József: Kosztolányi-emlékek
Gulyás József: jobbra át a téren
A Kosztolányi Dezső Napok diákpályázatának anyagából

A szerkesztőség külön köszönetet mond Mirjana Miočinovićnak nagylelkűségéért, hogy lehetővé tette az alább olvasható, Danilo Kišhez írt levelek közlését. Köszönetet mondunk Marko Čudićnak a segítségért. Köszönjük Mirjana Miočinovićnak és Tolnai Szabolcsnak, hogy megengedték a készülő filmforgatókönyv közlését.
A címoldalon, a hátoldalon Szőnyi István festménye