Máthé Andrea


Diárium


Személyes és személytelen, érdekes és érdektelen, fontos és pontos, felejthető és felejthetetlen, emlékezetes és elmosódott, fájdalmas és örömteli, csodálatos és varázslatos, minden- és ünnepnapi gyűjtemény, feleselve az idővel és az időről, mely tünékeny és mindig újrateremtjük, hogy legyen miben élnünk.

*

Úgy keletkezik, hogy van nagyon sok most, és abból meg abban valahogy összeáll, vagy nem áll össze a sok most, és a mostokban a ’hogyvagyok’. Mert, erről van szó, és arról, hogy nem szabad vissza meg előrefelé tekintgetni, nézelődni – azt mondja a szakirodalom –, mert abból lesz a baj meg a boldogtalanság. A visszafelé rágódásból és a hátrafelé-szöszmötölésből meg az előre kukucskáló aggodalmaskodásból és a fölösleges reménykedésből. Carpe diem1 és lelki egészség egyenes arányban áll. A jelenben élés mint élettantárgy. És ennek gyakorlása. Törődni önmagunkkal. Törődni mással. Törődni a törődéssel. Most. De nem kell félni vagy megijedni, mert „Nem tudom megírni magam. miféle én lenne az, aki megíródna?2 Ezért nem az én, hanem az idő… Illetve mindkettő. És egyik sem.

 

most22

Ó a ’vad tartomány’ – a sajátomban is idegenül. Idegenként. Otthonosan az idegenben. Idegenül az otthonosban. Én vagyok a magam és a másik. De inkább a másik magamban. Vagy a másikban magam. Lesütöm a szemem, nem nézek a tekintetébe. Kímélem. Megkímélem magamtól. „Mármost a szabad, önmagánál-létező tett – szeretet. A szeretet ugyanis a levezethetetlen egyszeriségében létező személyre irányuló akarat. Éppen ezt az akaratot működteti Isten valamely véges létező tételezésével.3 Én is tételezem a véges létezőt. Többet is tételezek. Egyiket jobban, a másikat kevésbé (jobban) tételezem. De nem igazán boldogulok a tételezéssel. Nem vagyok boldog ebben a tételezésben. Lehet, hogy rosszul tételezek.i Javítani kell rajta. Képes vagyok-e rá. Meg kell szelídíteni a vad tartományt. A vad tartományokat. Lassan. Idővel. Meglesz. Időnként. Majd. Itt. Vagy az örökidőben. „Az ember az idegenség hármas gyökerével kapaszkodik a lét talajába. Az egyik az, amelyből ő maga is kinőtt, s amely ember-lététől elválaszthatatlan; a másik, amelyet döntései révén ő maga növesztett vagy növeszteni kényszerült, a harmadik pedig az Istennel való kiszámíthatatlan találkozásokból táplálkozik.4


most23

Meglepetés. Amikor meglepem magam. Magam-magam, de olyannyira. Annyira magam vagyok, hogy teljesen magam alatt vagyok. Ez most nem a ’,,magam vagyok nagyon" egy egész viaszosvászonnal’5 Ez most az énvalósmagamittlétemmelegyütt. Amikor egy az egyben, fehéren-feketén, kristálytisztán, önmagáért beszélően kiderül, hogy ki is. Meg milyen. Na azért a hülyeségnek is vannak határai, gondolnánk. És kiderül, hogy nincsenek. Ez a valódi, igazi, valóigazi magasság. „Ha olyanok volnának is bűneitek, mint a skarlát, fehérek lesznek, mint a hó; és ha olyan vörösek is, mint a bíbor, olyanok lesznek, mint a gyapjú.6 Bocsáss meg magadnak. „Csak akkor bocsáthatunk meg önmagunknak, ha teljes szívünkkel hisszük, hogy Isten megbocsátott nekünk és fenntartás nélkül elfogad bennünket.7 És ha nem bírom nem fenntartani a fenntartást? A továbbképződő értelem ideje. Időtlenség. Ellenségszeretet. Idegenszeretet. Énszeretet.ii Ugyanaz. Mindig. Mindenkor. Venite exultemus Domino. Venite adoremus.


most24

élet- és művészet- (életművészet)értelmezési stratégiákat keresek. Hátha találok. Belesek ide-oda. Ehhez-ahhoz. ,,Tipikus korrelációs effektusra utal az az átélési folyamat, amikor rápillantunk egy tájképre, és az múltunkkal és jelenünkkel (vagy jövőnkkel) kapcsolatos képzeteket vált ki. Kép helyett itt versrészlettel szemléltetjük e struktúrát… Hogy egy-egy hatásos külső jel mennyire a legnagyobb potenciális energiával bíró emlékeket igyekszik felszabadítani …: 'Panorámás, lázas világ, / Lakasd jól szemeimet, / Fogd be jól füleimet: / Valaki utánam kiált.' (Ady) Képzeteink strukturálódásának jelenlétében (m>>1), valamint a stabilis végállapotok eltolódásával, homályba veszésével, (E)1/2>>E2, a (4) reláció megközelítőleg: E3~[2.m.E(m)2]11/2."8 Sajnos itt elvesztem narratívám strukturálódásának szálait. Egyszerűen szétbomlik…


most25

a Húsvét és öröme. A dombon ott áll az ezredéves megépített Hely. A Vár. A Bazilika. Tűz a nap, de még tartja magát a hideg. A hely szelleme. Genius loci. Áthatón és áthatolón érezhető. Sanctus. Spiritus. Nincs más választás. Alázat. Szelíd erő. Szeliden kényszerítő. Nincs menekvés. Önmagunk elől. A Színe előtt vagyunk. A teljes itt töltött időben. Előtte járunk-kelünk. Eszünk, iszunk. Alszunk. Sétálunk. A kápolnához és túl a dombokon. Önmagunkhoz. Önmagunkba bele. Elvezet a belső Várkastélyhoz.9 Az út nem egyszerű. Egyszerre magunk előtt és Őelőtte. Egyek volnánk… (?) Egyek vagyunk… ,,Milyen hatalom kell ahhoz Istennek, hogy a szeretet benne ne legyen leereszkedés. Ez a hatalom kifürkészhetetlen misztérium.10 Nem teszek semmit. Ráhagyatkozom…. Most. Nem lehetne mindig így? Mitől függ? Kitől? Lényem szegény(es)sége. És gazdagsága. Egyszerre.


most26

nagyon el kell(ene) tudni dönteni, mikor mondom az igent és mikor a nemet. Nehogy összekeverjem a szituációkat és a válaszokat. Bemondom a nemet, ahová igent kellene, és igent mondok, ahol a nem a jó. Aztán elkezdődik a javítás. Ami nem igazán sikerül Nehezebb az újrateremtés a teremtésnél. Nehéz. Schwer. Difficult. Leger. Pedig a ti beszédetek legyen igen, igen, nem, nem – ne össze-vissza mindenféle. Csak hát mi legyen a válasz és I legyen, melyik legyen az eldöntendő kérdés? Lehet, hogy mégis csak több szót is kellene használni: variációkkal, kombinatorikusan; egy kis permutációval. Beletenni egy kis metaforát, parabolát, szójátékot. Aztán jöhet az igen és a nem. Utólag. Mindig késve és utólagosságban vagyunk. Ezért van meg minden. Emiatt van rendben minden. Ha nem tudok kiigazodni benne, akkor én nem vagyok rendben… vagy bennem nem vett még otthont a rend… (?)

 

most27

a döntéseink mi vagyunk. A döntésem én vagyok. Iszom a levét. Szagolom leszakított virágának illatát. (És mi van, ha hervad? ha büdösödik?) Öntözni kell. Ápolni. Meg a következményeket elfogadni. Én vagyok az én következményem. A következményem én vagyok. Érdekelt vagyok a választásomban. És a másik is érdekelt. Ez nem az érdek nélküli tetszés. ,,Te nem érdekelsz engem.' Olyan beszéd ez, amit senki ember nem intézhet egy másik emberhez anélkül, hogy kegyetlenséget ne követne el, és sebet ne ejtene az igazságon.11 Aki választ, az a felelős. Isten nem felelős az én választásomért.12 Én vagyok érte a felelős. És megnézhetem magam. Meg a másikat is. ,,Te vagy az." Kelj föl és járj. És ne várd az Angyalt a Beteszdánál. És ne várd az emberedet. Te vagy a te embered. Én vagyok az én emberem. Vedd föl a terhedet. És járj. Ne vonszold magad után. Vigyed. A hónod alatt. A karodon. A válladon. A hátadon. Akárhol. De ne vonszold. Ne húzzad-vonjad. Vedd föl minden nap. Ameddig csak el nem vétetik tőled. Ha elvétetik…

 

most28

Gyász. Iszony. Égető.13 Nem találok szavakat. Nem találom a szavakat. KyrieKyrieEleison. Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, mely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek.14 Az űr a kitölthetetlen betölthetetlen – pereg a film tovább: egy kislány a szemével mozgatja a poharat az asztalon.15 Csodák mindig vannak. Történnek. Et resurrexit tertia die. Mély, nagyon mély kútja a fájdalmaknak. De profundis. És mégis. Actus tragicus.16 Mindent begyógyít az idő. De nem a mostani most, hanem egy későbbi most. … lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen…és arról soha nem lesz szó, amiről szónak kellene lennie; mint minden ember fenség, észak-fok, titok, idegenség17; ha meg kell lennie, hát legyen. „ fiacskám, egy kis sajtot ennék18. Semmi mást. Semmi más. Heute, heute wirst du mit mir, heute, heute wirst du mit mir in Paradies sein. Ja, komm Herr Jesu komm, oh komm Herr Jesu komm…. Igen-igen. Nem-nem.


most29

arra gondolok, hogy mikor jutok el vagy vissza ’tudásom csúcsára’ és ’alázatom magasára’.19 Eljuthatok-e? A reményt legalább is nem kéne föladni. Docta spes persze, nem holmi ’csalfa, vak’20. Kell-e tennem valamit, vagy éppen az a lényege, hogy ne tegyek semmit.(?) Várakozni. Figyelni. Föltekinteni. Nem előlegezni semmit. Nem elővételezni. Lehet úgy is – „Végül…tehát befejezésképpen reményeinkről derül ki, hogy problematikusak (’az örökkévalóság hosszú, főleg a vége felé’), mocskosak (’Hej, ha a Jóisten valami tanújelét adná számomra a létezésének … Ha például letenne a nevemre egy nagy köteg dohányt egy svájci bankban!’) vagy valószínűtlenek (’Nemcsak, hogy Isten nincs, de próbálj meg a hétvégén vízvezeték szerelőt találni’)21 – de mit ér? Vissza inkább Pascal ötletéhez: a fogadáshoz – Isten létére vagy nem létére…


most30

mondjuk két nőalak lennék. Cleves hercegné és Effi Briestiii. Egyszerre. Milyen is? Kacérkodom a lehetőségekkel és helyzetekkel. Gondolatban. Játszásiból csinálom. Síromon csak röviden ’leánykori név’. (Melyik? és Milyen leánykori?) Rezdülések. Jelentéktelennek tűnő mozdulatok. Arckifejezések. Amik majd fontosak lesznek. Később. Bármely választás elhibázottsága. Nincs megoldás. „Tudom, ön szabad, én is az vagyok, és talán senkinek sem lenne oka, hogy megszóljon bennünket, ha egyszer egybekapcsolnánk életünket. De vajon a férfiak megőrzik-e szerelmüket a sírig tartó kötelékben? Remélhetek-e ily csodát egyedül az én kedvemért, és szembenézhetek-e majd annak a szenvedélynek a megszűnésével, amely egész boldogságomat jelenti?22 Lehet, hogy probléma sincs. Írás van. A regény. A nagyszerű európai műfaj. Csak mi van, ha élesben veszi a tisztelt, érdeklődő, beleérző olvasó? „Nehéz kérdés… ne bolygassuk.23 A regény, mint fertőző betegség. Halálos. Elsőként Werther… és még elsőbbként? ,,A meghalni készülő Szókratész lett a nemes görög ifjúság új eszményképe, olyan eszmény, amilyet addig még sosem tisztelt: s rajongó lelke minden áhítatával és odaadásával elsőként a tipikus ifjú, hellén tanítvány, Platón borult le e kép előtt.24


most31

a szőke Tisza. Meg kanyargó. De nem ’állék meg’25. R.-val captatunk az iszapos parton. Közvetlenül a víz mellett. Fogjuk egymás kezét. Nehogy elcsússzunk. ,,Az úton senki, senki…26 Valójában nincs is út. Esetleg ösvény. Aztán inkább a vízben megyünk. Ott meg térdig lesüllyedünk. Nem baj. Na, végre belemerülhetünk. Lágy… Ringató… Körülölelő… Élő víz. Az uszival össze sem lehet hasonlítani. Ahogy lassan úszom, előttem aranyhíd. Megannyi apró rebegő-lebegő csillámfény. Sok évvel ezelőttről ugyanez a hangulat jön elő. Csak akkor a Dunánál. Akkor is délután volt. Lassan csúszott le a Nap. Aranyhíd végig a Dunán. Egészen a túlsó partig. Még a régi komp. És mindkét oldalról zene: teljesen különböző. a Matróz csárdából és a Rév csárdából. Sokác zene és cigányzene. És összeölelkezésük a nyári késő estéken-kora éjszakákon. Hálás lehetek. Hogy megadatott. Megélni. Most meg emlékezni. Emlékezni és felejteni. A nevetés és a felejtés könyve.27 Becsukom a szemem. Teljesen ráhagyatkozom a vízre. Minden eltűnik… az én is.


most32

benne vagyok egy Vermeer képben. Valamelyik nőalak közelében. De háttérben. Figyelem milyen, hogy csinálja, amit tesz. Vermeer műtermében. A térképpel a falon. A kissé lehajtott fejű nőalakok. Olvasó. Gyöngymérő. Zenélő. Jelmezbe öltözött. Nagyon szelíd. Nyugodt. Szép. Tiszta. Sugárzó. A helyén vannak. Minden ember a maga helyén, a maga idejében. Nincsenek elcsúszások. Mint most. „Ó kárhozat.”28 A függönyt és a drapériát sem lehet már úgy megfesteni. „…a háttérben a falon egy festmény, az Utolsó ítélet. A bal felső sarokból a festett üvegablakon keresztül fény áramlik be. Meglepően nyugodt festmény. Minden narratívának ellenáll: az anekdotikusnak éppúgy, mint a dinamikusnak. A látványt ehelyett vizuális ritmusban, egyensúlyban, kiegyensúlyozott kontrasztokban és finom megvilágításban mutatja be.”29 benn akarok maradni, de ki kell lépni. Vagy elő.


most33

’szép a tavasz és szép a nyár is’30 meg a ’közelítő tél’31 és ’élek ugyan, de nem értem’32. Csak ne lenne ennyire szép a világ… A gyűrött-gyűrt világ. (Redős. Plie.33) Ki kell simogatni. Simítani. Óvatosan. A redők közt lehet valami… valami, amit meg lehet találni. Meglepetés. Öröm. Egy nagyon szép hang. Amikor a görög szerzetesek énekelnek és kitartják a kyrie-t.34 Ezzel a hanggal el lenni egész nap. Ezzel járni-kelni. Vásárolni. Sétálni. Fordítani. Mosolyogni. Nem törődni. Nem gyűrődni. Csak ebbe a hangba belesimulni.1 Horatius

2 R. Barthes, Beszédtöredékek a szerelemről, 122., Atlantisz, 1997., ford.: Albert S.

3 Karl Rahner, Az ige hallgatója, 110., Gondolat, Bp., 1991. ford. Gáspár Cs. L.

4 Aszalós János, Idegenlétünk gyökerei in Pannonhalmi Szemle, 1993/I/2. 142.

5 v. ö. Tóth Árpád versével

6 Iz. 1,18

7 Anselm Grün, Bocsáss meg magadnak, 42. Bencés, Pannonhalma, 2000., ford.: Mészáros E.

8 Körmendi Ferenc, Fizikai esztétika, 118., Forum, Újvidék, 1982.

9 Avilai Szt. Teréz

10 F. Varillon, Isten alázata és szenvedése, Szt. István, Bp., 2002., 69., ford.: Szabó F. SJ

11 Simone Weil, Kegyelem és nehézkedés Pilinszky János fordításai, Vigilia, Bp., 1994., 27.

12 Platón is valahogy így…

13 Ez most nem a Németh László.

14 Péterelsőlevelenegyedikrésztizenkettő.

15 Andrej Tarkovszkij Sztalker c. filmjében.

16 BWV 106. Göttes Zeit ist die allerbeste Zeit

17 Ady, Szeretném, ha szeretnének

18 Kosztolányi, Halotti beszéd

19Gyerekkorunkban meg kellene halnunk, / tudásunk csúcsán, alázatunk magasán, …” Pilinszky J., Egy életen keresztül in Szálkák. i. m. 44.

20 Csokonai V. M., A Reményhez

21 Woody Allent idézi A. Comte-Sponville, Kis könyv a nagy erényekről, Osiris, Bp., 1998., 262., ford. Saly N.

22 Mme de Lafayette, Cleves hercegné in Francia kisregények, Európa, Bp., 1988., 152., ford. Szávai Nándor

23 Th. Fontane, Effi Briest, Európa, Bp., ford.: Vas István

24 F. Nietzsche, A tragédia születése avagy a görögség és a pesszimizmus, 131., Magvető. Bp., 1986 / 2003. második kiadás, ford.. Kertész I.

25 Petőfi

26 József Attila, Óda

27 M. Kundera

28 Shakespeare / Arany János, Hamlet

29 Mieke Bal, Látvány és narratíva egyensúlya in: Narratívák I.Képleírás Képi elbeszélés, Kijárat, Bp., 1998., 155., ford.: Hartvig G.

30 József Attila, Le vagyok győzve

31 Berzsenyi Dániel., Magvető, Bp.,

32 Hölderlin, Menón panasza Diotimáért, ford.. Radnóti M.

33 G. Deleuze, Leibnitz and the Baroque

34 Chants Liturgiques Byzantins de Gréce, Ensemble Théodore Vassilikos, CD 44’ 49”.


i Önámítás?


hogy megtalálható hogy

elérhető hogy a

szomjúság csillapítható hogy az

egyensúly biztosítható és

létezik feltétel nélkül a

Szeretettel: félelem és reszketés

aggodalom és rettegés

nélkül odaadón

kitárulkozón és befogadón az

ajándék amit

megkapnánk ha

megérintetten

megérintőn

élni

hagynánk

magunkat a

másikban a

másikat magunkban

minden nap

mindörökké


ii Igen


az ellenállás fontos nem csak a

melankóliája de

mindene

ellenállni ugyanolyan mint a

’nekem gyémántnak

kell lennem’

Marcus Aureliusnál

történjék

bármi akkor

is

ez az

ellenállás konoksága és

engedékenysége

is de az is hogy

igenelni

kell ellenállhatatlanul amikor

megadatik a pillanat

a ’jóhogyvagy’ kivételes

percei

tiszta boldogság semmi

keserű orvosság benne

nem akarok mást ne

legyen más csak a kívánság

beteljesülése hogy én

is lehessek ’jó hogy vagy’

annak az

egyetlen egynek


iii (Fontane, Fontane, Fontane, a Theodor)

1.

… nem sokat jelent, ha az

embert egy kicsit korábban

hívják el az asztaltól.” (371)


Régi neved és egy

kereszt a kerti

sírkövön melyről az

őszi fények

visszapattannak

jel ez és

te is jel vagy

csupán

megfejtendő de

van-e olvasó ki

érti életed-halálod egyenes vonalát

tiszta mélységét e

kuszán összegabalyodott

világban hol minden

pillanat cáfol

törvényt parancsolatot

ahol érthetetlen

ákombákom a

puritate cordis


hogy elhívnak-e az asztaltól

vagy a magad

akaratából távozol mint

Karenina Anna vagy

visszavonulsz csendben mint

Cleves hercegné mindegy

teljesen lehet

akár Madame Bovary is a

példa vagy

példátlanság

de

„… nehéz kérdés

…. ne bolygassuk” (373)

hősnők mint

önsorsrontó szerelemvágyó

asszonyok

halála regény csak

románc

sztori vagy szüzsé

narratíva


nem sírkő már

egy

tisztaszép

névvel megjelölten


2.

„… és olyan nemes volt,

amilyen csak lehet valaki,

akiben nincs igazi szeretet.” (372)

csak önfegyelem és

üres kongás

szabályok gyűjteménye és

viselkedés meg

önvisszatartás

kezelés és lekezelés

skatulyázás és

útmutatás használati

utasítás

másoknak a kirakatba

lehetőleg

mindent rendesen

előírásszerűen tenni és

eltérés semmi de semmi

- még mit szólnak -

csak térítés

ököljog ’kard

éle csillan’

ha nincs szeretet

minden mint czimbalom

pengő

 

3.

igen lehetőleg ne

is

gondoljunk rá

az idő mint gyógyszer orvosság

egy egész patika

(far maci meg

drog éra)

elrendez

behegeszt sebeket

mindent és

akinek vendégei vagyunk

mindent

eltűr mindent

hiszen mindent

remél mindent

elfedez

puritate devotione