Kosztolányi Dezső 120 évvel ezelőtt, 1885 . 03. 29-én született, és 70 évvel ezelőtt, 1936. 11. 03-án halt meg. Az előadás e két évforduló jegyében született.


Futó por

Kosztolányi és a halál

dance macabre


A szabadkai Népszínház Magyar Társulatának I. bemutatója 2005. október 13-án, Zentán, és 2005. október 25-én, Szabadkán, a Soltis Lajos Stúdióban


Kosztolányi Dezső Péter Ferenc

Mária G. Erdélyi Hermina

Ilona Vicei Natália

1. férfi Pálfi Ervin

2. férfi   Kálló Béla, Pataki Gyűrű díjas

3. férfi   Ralbovszki Csaba

1. nő Pesitz Mónika

2. nő Körmöci Petronella

3. nő Sziráczky Katalin


díszlet, jelmez Kreszánkó Viktória

zeneszerző   Ifj. Kucsera Géza m.v.

dramaturg   Brestyánszki B.R.


fény   Flajsman Róbert

hang Matlári Miklós

ügyelő Kotroba Júlia

súgó Vrestyák Erzsébet


Rendező Hernyák György


Az előadás szövege a következő írások felhasználásával született meg:

Egy őrülthöz, Elégia, Őszi koncert, Beszélő boldogság, A jelenés, Síppal, dobbal, nádi hegedűvel, A komédiás dala, Fehér lányok, Félsz tőlem?, Egy lány emléke, Marcus Aurelius, Esti Kornél éneke, Feleségemnek, Ez a beteg, boros, bús, lomha Bácska, Nem félek a haláltól, Mérgek litániája, Száz sor a testi szenvedésről..., Víziók, Már megtanultam, Röpima, Utókor, Hajnali részegség, Méz (versek); Pacsirta, Édes Anna, Nero, a véres költő (regények); Esti Kornél első fejezete, Vendég, Az élet divatja (novellák); Lótoszevők (dráma) valamint Kosztolányi Babitscsal, Csáth Gézával, édesapjával és feleségével folytatott levelezése; Felesége, Harmos Ilona, Rónay László, Dér Zoltán és Levendel Júlia Kosztolányiról írott művei; Kosztolányi Dezső 1933 és 1934 közötti naplófeljegyzései.


Ilona  (off) Március 29-e, 1885-ben, mikor születtél, éppen virágvasárnapra esett. Szép, enyhe, verőfényes tavaszi nap volt. A jó Rebi néni mikor téged bepólyázottan a karjaiba vett, így szólott: »Szép és jeles napon született, híres ember lesz belőle.«


Mária          (off) Száznyolcvanöt centiméter magas, tökéletes termetű, pompás lábszárú, izmos fiatalember.


Kosztolányi          (off) ...én csak röpültem

és életem nehéz mézzé köpültem,

bánattá jajjá, könnyé, tiszta mézzé,

egy csonk világban egy fájó egésszé.


Zene.


Mária          A hajamat. Fonjátok be a hajamat. Hol a fésűm? Hol vannak a gyökerek és a porok? A kenőcseimet, a mérgeket, a tükröket. Most olyan szépnek kell lennem, mint még soha.

          Király, szép vagyok? Nézz meg, csábító vagyok?


Kosztolányi          Az istenek sem ilyen szépek.


Mária          Miért remeg a hangod?


Kosztolányi          Úgy félek itt mindentől. Tőled is. Vacogok az ölelésedtől, és fázom a csókodtól. Pedig szebb vagy, mint bármelyik halandó leánya. A szemed nedves és tág. De nézésed szívtelen, s hajad hideg. Hideg karod olyan, mint a halál. A könnyeid is fagyosak. Fáj az érintésed is. Az örök istenekre, ki vagy te, ki vagy? Ismerős vagy!

Csönd.

Te a halál vagy.


Mária                   Az vagyok.


Mária el.


Kosztolányi          Ilonkám, nézd csak, mi ez a piros itt az ínyemen? Itt alul, a két fog között.


Ilona  Mutasd. Piros. Fáj?


Kosztolányi          Érzékeny.


Ilona  Mutasd meg holnap a fogorvosnak.


Kosztolányi          Rákom van.


Ilona  Mutasd meg holnap a fogorvosnak.


Férfiak jönnek.


Férfiak       (dal) Indulj dalom,

bátor dalom,

sápadva nézze röptöd

aki nyomodba köpköd

a fájdalom.

Ne mondd te se ezt se, azt se,

hamist se és igazt se,

ne mondd, mi fás tenéked,

ne kérj vigaszt se.

No fuss a kerge széllel,

cikázva szerteszéjjel,

ki és be, nappal-éjjel

s mindent, mi villan és van,

érj el.

Jaj, mily sekély a mélység

és mily mély a sekélység

és mily tömör a hígság

és mily komor a vígság.


3. férfi         Ki ez?


1. férfi         Kosztolányi. Kosztolányi Dezső.


2. férfi         Az a hírlapíró?


1. férfi         Az. Nagy kommunista volt.


2. férfi         Ez? Hiszen most nagy keresztény.


3. férfi         Hát akkor tulajdonképpen mit akar? Kikkel tart ez?


Kosztolányi          Csak az örökkévaló dolgokról van véleményem...


2. férfi                  Fárasztja a politika?


Kosztolányi          Nem. Csak hiábavalónak tartom. Nem tudom, hogy újabban a politikusok betegek-e, vagy maga a politika. Talán ezért nem értenek engem teljesen a magyar földön, hol a „nagyok” mindig politikusok is.


3. férfi         Hát akkor mi az, ami nem hiábavaló?


Kosztolányi          Engem igazán mindig csak egy dolog érdekelt: a halál. Más nem.


Mária                   Azon az éjjel

az órák összevissza vertek

Azon az éjjel

holfényben úsztak mind a kertek

Azon az éjjel

kocsik robogtak a kapunk alatt.

Azon az éjjel

könnyben vergődtek a fülledt szavak.

Azon az éjjel

égett szobánkba gyertya, lámpa.

Azon az éjjel

féltünk a borzasztó homályba.

Azon az éjjel

arcunk ijedt volt, halavány.

Azon az éjjel

halt meg szegény, ősz nagyapám.


Kosztolányi          (off) Azóta vagyok ember, mióta nagyapámat láttam holtan, kilenc éves koromban, azt az embert, akit talán a legjobban szerettem akkor. Költő, művész, gondolkozó is csak azóta vagyok. Az a roppant különbség, mely élő és halott között van, a halál hallgatása, megértette velem, hogy valamit tennem kell. Én verseket kezdtem írni. Ha nem lenne halál, mûvészet se lenne.


Kosztolányi          Nem félek a haláltól mert tudom mi.

Olyan, akár a többi holmi.

Nem nagyszerű hullás, mint egykoron,

csak por és por és por, az én porom.


Csacska nők lépnek a fénybe.


1. nő  Soha annyit nem írtak-beszéltek a halálról, mint ebben a húsz-harminc évben, mely a háborút megelőzte.


2. nő  Mi a felvilágosult és természettudományos jelenben a halál divatját teremtettük meg. Végzetesen és ellenállhatatlanul érdeklődtünk a halál iránt.


3. nő  Igaz, hogy érdeklődésünk felszínes és kacér volt – mint minden divat – de a levegőben volt és a vérünkké vált. Komolyan nem számoltunk vele, nem készültünk el rá, azzal intéztük el a halált, hogy állandóan emlegettük.


1. nő  Művészeink oltárt emeltek neki. Halál-versek, halál-drámák, halál-képek, halál-szobrok, amerre néztünk.


Kosztolányi          Rendkívül unom az embereket, s a kor úgynevezett vajúdó kérdéseit...

Nekem nincs senkim. Állítólag zseni vagyok és híres író, de úgy élek, mint a kutya. Egy ember nélkül. Egy biztató szó nélkül. Minden remény nélkül.


Kosztolányi (dal) Mulassatok, a hinta indul,

nézzétek e színes pokolt.

Keblem sajog a tompa kíntul,

de jőjjetek, ajkam mosolyg.

Ti vagytok az úr, én a szolga,

bohócruhába öltözöm.

S elfojtom értetek, dacolva,

eget-kívánó ösztönöm.

Fejemből a vér zúgva csordul,

de rája süveget csapok,

s nem érzem a tarka lomtul

az égető, nagy bánatot.


Mária          Te vagy a király, akinek eget ver a híre. A cseléded leszek. Megmosom kimarjult lábaidat. Énekelni fogok.


Kosztolányi  Hiába énekelsz.


Mária          Akkor megölellek.


Kosztolányi  A karjaimat kötelek szorítják.


Mária          (a kezét nézi, mint egy jósnő) Engedd meg, király. (nevet)


Kosztolányi  Miért nevetsz?


Mária           Rossz a jóslat és jó. Az igazságot mondom. (K.D. elindul)

                   Hová akarsz menni? A feleségedhez?

                   (Ilonáról:) Halottnak lát. Látja a te kék, sápadt hulládat.


Kosztolányi  Micsoda?


Mária          Kételkedel? A játék édes és veszedelmes. Én is csak játszom. Nézd csak...


Kosztolányi  Ne nézz rám.


Mária          Miért? Mit borzongsz össze? Hisz csak játék és csel az egész. Miért nem szólsz mostan, bölcs Király? Olyan sápadt vagy.


Kosztolányi  Még sápadtabb is leszek nemsokára. Gyenge vagyok.


Ilonka felé fordul.


Kosztolányi  (mutatja a fogát) Ilonkám...?


Ilona  No, mutasd meg még egyszer. Piros. Mutasd meg az orvosnak. Én nem értek hozzá. Nem lesz semmi bajod.


Mária          Csodálatos babák, játékok a nők. Ugy látszik mégis ez ér a legtöbbet az életben. Megunhatatlan.


Kosztolányi  Nézd csak, nem halványabb valamivel?


Ilona  De, mintha kicsit halványabb volna.Öblögesd kamillateával, és ne dohányozz annyit, ne igyál annyi feketét.


Kosztolányi   Igazad van. Ne engedj többet, ha akarnék se. Holnaptól kezdve nem szívok, csak ebéd után egyet és vacsora után egyet. Feketét pedig ne adjatok, ha kérek. Miért adtatok annyit?


Mária          (dal) A koffein komoly, nyugodt barátunk,

mélységek kútja, bölcsek itala.

A veronál vén gyermekek dadája,

a morfium örök éjszaka.

A nikotin zavart füstfellegében

keleti lázak fátyola remeg.

Az alkohol gyógyítja életünket

ezt a fekélyes óriási sebet.


3. férfi         Ki ez?


1. férfi         A Kosztolányi.


3. férfi         Írt valami verset. Egy beteg gyermek haláláról. Vagy egy árva gyermekről. Nem tudom.


2. férfi         Nagy keresztény.


3. férfi         Azt olvastam, hogy fehérterrorista.


1. férfi         Nagy vörös volt. Pogány népbiztossal dolgozott. Le is fotografálták őket együtt a Vérmezőn.


2. férfi         És ott mit csinált vele?


1. férfi         Nézte.


2. férfi         Nem értem.


Kosztolányi  Természetesen megnéztem a terroristák kivégzését. A dolog politikai oldala nem igen érdekelt.


Kosztolányi  (off) Csak a halál érdekel, mellyel naponta foglalkozom. Barátaim, az írók. Ők azt hiszik, hogy csaló vagyok, és hogy nem minden betűm a halál mélységéből sarjad. Ők nem tudják, hogy az én virágaim a gyökerükkel a sírokba nyúlnak.


Ilona           Ülj le.


Kosztolányi  Nem ülök.


Ilona           Feküdj le.


Kosztolányi   Nem fekszem.


Ilona           Hát mit akarsz?


Kosztolányi  Itt maradok. (megindul) Itt maradok. Itt maradok.


Ilona           Jó, maradj itt... Mi bajod?


Kosztolányi  Hogy mi bajom? Hogy mi az én bajom?


Ilona           Igen, mi a bajod?


Kosztolányi  Az a bajom... az a bajom... hogy gazember vagyok.


Ilona           Mi jut eszedbe. Te kedves, aki...


Kosztolányi  Hallgass! Fogd be a szád. Gazember vagyok. Aljas elvetemült gazember. Az vagyok.


A férfiak lepusztult, beteges kurtizánokat hívnak a színre.


Nő     (dal)Félsz tőlem? Ó, ne félj.

Édes kín a veszély.

Rohanj a harcba, s vessz,

a nőnek sorsa ez.

Légy vad, kevély,

ne félj, ne félj!

Ugorj hozzám közel,

ma rózsalomb föd el.

Sáppaszt, fulaszt, gyötör

a vérpiros gyönyör,

a szenvedély.

Ne félj, ne félj!

Ma, édes angyalom,

ajkad megharapom

s tudd meg, nincs édesebb,

mint ez a gyenge seb,

égése kéj,

ne félj, ne félj!


Kosztolányi          Csiklandtak és ízekre téptek,

kacagtak és fájt a fejem.

S a nászra, nászra jött a gyász

és elfagyott a kacagás,

és a legtáncosabb leányka

meghalt a bús farsangi porban –

hajnalra – tüdőgyulladásba.


1. férfi                 Emlékszem még rá. Mindig mohó volt,

szemébe láz s valami égi hóbort.


2. férfi                 Olyan vadul ragadta meg kezünk,

hogy fájt s a szája reszketett.


3. férfi                 Szerette volna itt marasztalni

mit egyre csak hajszolt, az életet.


Ilona           Ó, én tudom, ki vagy te és mi vagy te,

a te dalod rezgő rezedaillat,

pünkösd a kedved, templom a szíved

és hogyha szavad néha elijed,

előtted szellemek és árnyak ingnak.

Én láttalak és nagy vagy és hatalmas,

ha néha álomlátón hátra hajlasz.

Én láttalak kulcslyukon keresztül,

hogy átölelt sok lenge látomány

és egy tekintetedre

halványan és remegve

bús angyalok röpültek a szobán.


Kosztolányi  Minden írásom, minden észrevételem nekik szól. Azoknak, akik szenvednek. Minden bajom abból származik egyébként, hogy az emberiséget kimondhatatlanul, véres szerelemmel szánom.


1. férfi         (felcsattan) Minden szélhámos az emberiséget szereti!


2. férfi         Aki önző, aki testvérének se ad egy falat kenyeret, aki alattomos, annak az emberiség az ideálja.


3. férfi         Embereket akasztanak és gyilkolnak, de szeretik az emberiséget.


1. férfi         Bepiszkolják a családi szentélyeiket, kirúgják feleségeiket, nem törődnek apjukkal, anyjukkal, gyermekeikkel, de szeretik az emberiséget.


2. férfi         Nincs ennél kényelmesebb valami. Végre semmire se kötelez.


3. férfi         Soha senki se jön elém, hogy én az emberiség vagyok.


1. férfi        Az emberiség nem kér enni, ruhát se kér, hanem tisztes távolságban marad a háttérben, dicsfénnyel fennkölt homlokán....


2. férfi         Csak Péter és Pál van. Emberek vannak.


1. férfi         Nincs emberiség.


Kosztolányi  Szeretnék kis dolgokról írni. Akkor lehet nagy dolgokról beszélni. Akik nagy dolgokról írnak, könnyen hasra esnek, és semmit se mondanak. Én latin költõ vagyok. Gyûlölöm õket, akik a világot vissza akarják vinni a barbárok korába, utálom a bárgyú babonáikat.


Semmi, ami barbár

nem kell soha nékem, semmi, ami bárgyú...

...Nem kellenek ők se, kik titkon az éggel

rádión beszélnek, a jósok, a boncok,

a ferde vajákos, ki cifra regéknek

gőzébe botorkál, csürhe silányok,

kik csalva, csalatva egy jelre lehullnak

s úgy fintorog arcuk,

mint a bolondé.

Csak a bátor, büszke, az kell nekem, ő kell,

őt szeretem, ki érzi a földet...


A hosszú úton könny van és szemét. – Vér és szemét, csak bánat és szemét. – Emlékeimnek lombja is szemét.


Szabadka. Ó, te szegény, szürke, unalmas Szabadka, mily poros és unott, sőt komikus vagy még az összevetésban is. Neked még az a jog sem adatott meg, hogy igazán rossz és unalmas légy, mert a nagystílű rossz és unalom már megsemmisítené önmagát, s nem illenék hozzád. Vadidegen vagy hozzám, kongó lelkeiddel, s kőházaiddal. Ezer ember között magam járok, mert nincs ember, ki úgy érezne és úgy gondolkozna, mint én. Az emlékek, mik talán a röghöz fűzhetnének, fakultak és bosszantóak. Te mostoha édesanya, csak tudnád, hogy dédelgetett és szoptatott az a másik, kit nemrégen elhagytam, az én édes mostohaanyámat: Budapestet értem.


1. férfi         (szláv hévvel) Ez a beteg, boros, bús, lomha Bácska

Itt félve jár az úri kisgyerek.

Mérges virágok, nyiszlett emberek.

Egy távol torony lángolásba.


2. férfi          Méreggel mart, fehér, virágos orcák.

Lánggal rikító selymek, rác mennyország.

Nehéz aranypénz a lányok nyakán,

mindegyik oly finom és halvány.


3. férfi         A trombiták estente mint a szörnyek

egy vörös kocsma ablakából röfögnek.


2. férfi         Trágár tivornya, részeg és tunya.

Sír a beteg és a méla szláv duda.


1. férfi         Most reszketek. Azt mondják, hogy mulatnak.


3. férfi         Sipít a síp, csörömpöl minden ablak,

boros az asztal, véresek a kések,

az ördög is fölpántlikázva lumpol,

festett leányok lesnek a zsalukból

s én meghalok, ha egyszer odanézek.


Mária          Gépek. Húsz év múlva itt nincs magyar.


Kosztolányi  Én jó magyar vagyok. Magyarul mondom ezt: fáj, hogy meghalok. Én imádom a népemet, nyelvemet, csak itthon lélegzem és élek. Közelebb érkeztem a célhoz.

 

Mária                   És mi volna a cél?


Kosztolányi          A megsemmisülés.


Mária                   Eszerint a halál a föladatod?


Kosztolányi          Nem a halál, hanem a meghalás.


Mária                   Szerényebbnek kellene lenned. Nem szabad lehetetlent kívánni.


Kosztolányi          Én nem kívántam lehetetlent.


Mária                   Hát mit kívántál?


Kosztolányi          Semmit. (ordít) Vagy én hívtalak ide téged? Ki hívott ide most vagy bármikor is? Mindig magad jöttél. Mindig magad toltad ide a pofádat.


Mária                   Bocsáss meg...


Kosztolányi          Eredj innen, takarodj! Takarodj!


Mária                   Azért ne haragudj.


Kosztolányi          Nem haragszom.


Mária                   Hát... Hiába jöttem.


Kosztolányi          Úgy látszik.


Férfiak       (dal) Milyen lesz a halál,

vajon rossz lesz-e, jó,

ez a végső, komoly

nagy-nagy szenzáció?

Lehet, hogy semmi lesz,

egy sárga dálután

elalszik szivarom

s kinyílik néma szám.

Lehet, hogy furcsa lesz,

reámtör rémesen,

hogy belekancsulok,

s kocsonyává esem.

Lehet, hogy enyhe lesz,

úgy, ahogy áhitom

s átzúgok rajta, mint

a vasuti hidon,

mint mély vizek felett,

hogy a testem pihen

a hálófülke lágy,

párnázott mélyiben.

Lehet, hogy szörnyű lesz,

mint a puskadurranás,

fülembe lárma zúg

s nem hallja senki más.

Csodás, iszonytató,

iszonytató, csodás,

vörös és fekete

utolsó fölvonás.


Kosztolányi    (off) Megszoktalak, akár a levegőt,

bármerre nézek, mindenütt te vagy,

szekrényem alján, a fiókjaimban,

az agyvelőmben és nem veszlek észre.


Kosztolányi   Én szabadságot akarok, halálig, dolgos, korlátlan szabadságot, az nekem több, mint a boldogság.


1. férfi         Csak írni akar, tragédiákat, verseket, hosszú, remekbe készült mondatokat, melyek kemények és csillogóak, mint a márvány, bölcs mondásokat életről és halálról, s azzal mi ezen kívül áll, nemigen törődik. Más hite nincs, mint az írás.


2. férfi         Sok kegyetlenség lakozik benne, sok vérengző, gonosz ösztön. Csak ő tudja, hogy mint kisdiák, mit művelt szegény legyekkel és békákkal a mosókonyhában berendezett kínzókamrában.


3. férfi         Ő meg az unokaöccse konyhakéssel boncolták föl a békákat s az öreganyjuk macskáit is, meglékelve a koponyájukat, kivették a szemüket, vagyis rendszeresen vivisectiót folytattak, tisztán „tudományos kísérleti alapon”. Kellő esetben bizonyára gyilkolni is tudott volna, mint minden ember.


Kosztolányi   Nem tartod különösnek, hogy mióta a világ áll, senki se merte kimondani egész határozottan, hogy ölni nem szabad. Mindig hagynak valami rést, amely a gyilkosság régi szent jogait elnyeri.


1. férfi          Borzasztó...


Kosztolányi  Nem borzasztó. Csak emberi. Vagy nevezzük az emberit borzasztónak. A történelemben nincs kegyetlenség.


2. férfi          Ez igaz...


Kosztolányi  Egyelőre bizony öljük egymást. Az erősebb felfalja a gyengébbbet, mint a halak. Az ügyes gladiátor átszúrja az ügyetlent, a jó költő elnémítja a rosszat.


3. férfi         Nincs kegyelem...


Kosztolányi  Nem voltam szerény soha, de büszkén hirdetem most, hogy az életem volt szerény és alázatos, mert a művészetnek szenteltem egészen.

 

1. férfi         Senki oly intenzíven nem érezhette a dicsőség szükségét,...

 

3. férfi         ...senki oly öntudatosan nem nevelte magát nagy költővé,...

 

2. férfi         ...mint ez az okos szemű, nagyságra lázasan kapzsi tanuló.

 

Kosztolányi   Olyan író akarok lenni, aki a lét kapuin dörömböl, s a lehetetlent kísérli meg!

 

3. férfi         Ki ez?!


1. férfi         Kosztolányi. Kosztolányi Dezső.


2. férfi         Az a hírlapíró?


1. férfi         Az.


3. férfi         Ez írt is egyszer valamit. Valami verset. Egy beteg gyermek haláláról. Vagy egy árva gyermekről. Nem tudom.


1. férfi         Nagy kommunista volt.


2. férfi         Ez? Hiszen most nagy keresztény.


3. férfi         Egy bécsi lapban azt olvastam, hogy fehérterrorista.


1. férfi         Nagy vörös volt.


3. férfi         Hát akkor tulajdonképpen mit akar? Kikkel tart ez?


1. férfi         Egyszerű. Mindenkivel és senkivel. Ahogy a szél fúj. Azelőtt a zsidók fizették meg, s az ő pártjukon volt, most meg a keresztények fizetik. Okos ember ez. Tudja, hogy mit csinál.


Ilona          Elhagynak, akiket szerettünk, elhagyjuk, akik szerettek,

elhagynak a barátok, elhagynak a remények,

csak mi maradunk itten, a tenger időben,

ébredve, elaludva, munkálkodó szívünkkel.

 

Mária          Király, szép vagyok? Nézz meg, csábító vagyok?


Kosztolányi   Az istenek sem ilyen szépek.


Mária          Min tépelődöl?


Kosztolányi   Nem tudok. Nem tudok hinni.


Mária          Akarj.


Kosztolányi   Nem tudok akarni. Én boldogtalan vagyok.


Mária          Mindenki elérhető, aki boldogtalan.


Kosztolányi   Haldoklom. Elviselhetetlen közérzet.

Elvesztetted senkiszigeted. Szeretnék megdögleni mennél hamarabb. Őszintén. Nincs segítség.


Mária          Kórház.


Ilona           Megtörve fekszel vaságyon,

parancsot osztogat kezed.

Sovány fejed magasba lendül,

királyi gőgöd élvezed.

Kacagva hódolatra intesz,

kezed kaszál a légen át

s mi szívszorongva, mosolyogva,

könnyezve bámulunk reád...

Nézlek soká, édes királyom,

sápadt, beteg nagy mártirom.

Ágyad szemembe drága trón lesz

s legfájóbb könnyem elsírom.


Szorgos ápolónők kötözni kezdik Kosztolányit.


Férfi           (dal) Bús látományok, nagy, fehér nők

lengik körül az ágyamat

s csiklandozó gyermekmosollyal

szemembe néznek bágyatag.

Csókolják ólomszínű arcom

ringatva elfáradt fejem,

lefektetnek, mint egy halottat,

meredten és szerelmesen.

Hideg kezükkel símogatnak

s holt-fehér, nagy asszonyok,

néznek reám nyugodt szemekkel

s forró szemembe könny csorog.


Kosztolányi   (Máriának) Kötözz meg erősebben. A karjaimat, hogy vér serkedjen ki rajtuk.


3. nő.          Csak kiveszem belőle a próbareggelit.


1 nő   Hova tette a székletet? Azt nekem látnom kellett volna. Nem lehet elzálogosítani!


2. nő           A kislányt, akit elgázolt a villamos amputálni hozzák!


3. nő           A röntgent beállítani!


2. nő           Ma nincs vizeletvizsgálat, mert spenótót evett.


Kosztolányi   Minden nőbe szerelmes vagyok mellettem, minden szobalányba, ápolónőbe, nappaliba és éjjelibe, minden műtősnővérkébe. Ó, a női karok között alélva élni! Ki ölelget egészen, és napokig csak tétlenkedem, kéjelgek benne.

A szeretet kéjence és kurafija vagyok.


Hirtelen csönd.


3. férfi          (Ilonától) Ön ugye tudja, hogy mi a baja neki?


Ilona           Igen, tudom. Epulis.


2. férfi        Nem. Nem epulis.


Ilona           Sarcoma?


1. férfi        Nem. Carcinoma.


Férfiak       (dal)


Együgyü dal

az én dalom,

ő fújja ezt:

a fájdalom.

Azt fújja: jaj,

azt súgja: fáj,

a fej, a fog,

a szív, a száj.

Metsz, mint a kés,

szúr, mint a tű,

oly iszonyú,

oly egyszerű.

Nő és dagad,

ha csenevész

s apad, tünik,

sosem enyész.

Nem hagyja el,

bármit teszel,

vág, kalapál,

fúr, vés, reszel.

Alig virrad

már belekezd

és hajnalig

nem unja ezt.

Az életem

lejtős felén

így mulatunk

mi, ő meg én.

A mélye mély,

mert mélybe vet,

készítgeti

a végemet.

Halál-hívó

vérem gagyog,

nem ő a rossz,

én, én vagyok.Kosztolányi          Mindazt mi fáj és van, megértem.

Nekem jutalmat hát ki adhat?

Nem zöld kölyök vagyok. Megértem:

Halál, fogadj el fiadnak.


A halált pedig, kedves Ilonka, nem szabad késleltetni. Látod, később mégis bekövetkezik.


Ilona  Elhagysz? Nem szeretsz már?


Kosztolányi  Nem tudom.


Ilona  Jól van. ... Elengedlek.


Kosztolányi   Élni nem úri dolog.


Mint egy gyönyörű, valószínűtlen tünemény: Mária.


Mária          Rózsákat ide, koszorúkat... Ez a mi diadalünnepünk.


Kosztolányi          Mária...


Ilona  Műtétek. Arca elferdült, s a seb – mély mint egy kút – nem gyógyul. Sebkezelés, mesterséges táplálás. Mindennap száz halál. Versenyfutás a halállal.


Kosztolányi          gyermekkorom ábrándja. Mária.

ifjúságom láza. Mária.

az ötvenévem díja. Mária.


Ilona  Sipoly támad a nyelőcsőben, köhög, fuldoklik. A seb egyre mélyül. Műtét.


Kosztolányi          dicsőségem babérja. Mária.

az életem fájdalma. Mária.

haldokló ágyam fénye. Mária.


Ilona  Két ízben kap kemény röntgenbesugárzást, tizenegyszer vérátömlesztést, kilenc műtétet végeznek rajta.


Kosztolányi          Meghalok! Takarj be!

Nem halok meg?

Fogok én még nevetni?

Beszélni fogok tudni?

Nincs szepszisem?

Éhes vagyok.

Gyógyul? Gyógyul? Gyógyul? Gyógyul? Gyógyul? Meghalok? Mit mondanak?


Mária          A harc itt végződik be. A koszorút én teszem a fejedre. (csók)


Ilona  Nem volt már emberi formája. A húst mintha lefosztották volna testéről. Erőtlen csontjai nem is hevertek, hanem lézengtek a pamlagon, ajka sután lógott ki szájából, arca hegek és tapaszok koszorújában csupa víz volt, a könnytől, vagy nyáltól, vagy verítéktől. Hörgött, nyöszörgött. Nagy nehezen kimondta, amit akart. Nagy nehezen megértettem, amit mond. “Élni – ezt mondta.


Kosztolányi  (off) Nézd csak, tudom, hogy nincsen miben hinnem

s azt is tudom, hogy el kell mennem innen,

de pattanó szívem feszítve a húrnak

dalolni kezdtem ekkor az azúrnak,

annak, kiről nem tudja senki, hol van

annak, kit nem lelek most se holtan.

Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak,

úgy érzem én, barátom, hogy a porban

hol lelkek és göröngyök közt botoltam,

mégis csak egy nagy ismeretlen Úrnak

vendége voltam.


Ilona (dal) Olyan vagy, mint egy álom-angyal,

Halaványszínű, ezüst nyakaddal.

Szavad, minthogyha hegedűből

Zokogna fájón sírva bűvöl.


Ó, mint szeretnélek téged szeretni,

Örjöngve hívni lázas éjszakán,

Fátylas szemed bágyadtságába nézni,

Míg ránkborul a csókos, halk magány.


Kosztolányi  (off) Ölelj meg. És oldd el a kötelet.


Mária          (off) Most te ölelj meg.

Most pedig megcsókolom a karodat. Az előbb csak kötelekkel csókoltam meg. Most a számmal csókolom meg a karod és a sebeidet. Fájnak még?


Kosztolányi  (off) Már nem.


Férfiak        (requiem) Ne tradas bestiis animas confidentes tibi. Et animas pauperum tuorum ne obliviscaris in finem. (Ne dobd oda a vadállatoknak a tebenned bizakodó lelket. És a te szegényeidnek lelkét ne feledd el végképp.)


Kosztolányi  (off) Utókor?

Megyünk az úton, s elfödi nyomunk a futó por.


3. férfi         Ki volt ez?


1. férfi         A Kosztolányi.


2. férfi         Az.