Tartalom 2005/3, Ősz

Szajbély Mihály: Könyv, sajtó, Kosztolányi
Botka Ferenc: Emberi színjáték - ,,vonal alatt"
(Kosztolányi Dezső: Tere-fere)
Tverdota György: Kosztolányi és a halál
(Kosztolányi fogadtatása Franciaországban)
Bányai János: ,,Kettőshang" (Tandori) Dezső
(Kosztolányi) Dezsőt olvas
Odorics Ferenc: Mit rejt a ládika?
(Az Aranysárkány elliptikus szerkezete)
Pomogáts Béla: A ,,nagy költészet" magaslatán
(jegyzet Kosztolányiról)
Brestyánszky Boros Rozália: A dramaturg
naplójából
Kőrösi Zoltán: Hazánk szíve (regényrészlet)
Gulyás József: Naplójegyzetek
Bela Duranci: Naplójegyzetek, Simulacrum
Fenyvesi Áron: Futó por, Kosztolányi és a halál
dance macabre
Gregor Strniša:
Szakmány György: Apu nem megy sehová (részlet)
Snježan Rončević versei
Tomislav Žigmanov: Nappali sötétség
Milivoj Prćić: Emlékmű Đido Vukovićnak
Varga István: A valóság változatai három új vajdasági könyvben

A címoldalon, hátoldalon és belső borítókon Zsáki István topolyai festő képei láthatók. A szám illusztrációi is Zsáki István által készített képek.