Tomislav Žigmanov

Nappali sötétség1

Mi van velem? Sötétség!
Sűrű sötét! Hol vagyok?
Miroslav Krleža

I. Komor éjben

Nehéz és
Álomtalan
E komor
Éj

E Pannon
Éj
Teljesen
Sötét

***

És tartósan
Tart
Túlontúl
Hosszan

Már régen
E sáros
Lapályon
Mélyen

***

Maradandó
Véges
Rémes

Sorsszerű
E majdnem
Éj

***

Régtől fogva
Mintha
Itt lenne

Mint
Forrás
És létezés
Mindenben

Kérés
Hívás
Nélkül
Csak úgy
Érkezetten

***

És most
Fekete
Itt
Minden
Mindenütt

Az éjben
A fény
Ó hol
Sehol

II. A sötét békéje

Sehol
Fény
A sáros
Bácskában

És minden
Csöndes
Itt

És
Hangtalan
Süket is
Most minden

***

Feketében
Sötét éjben
Sem harangdal
Sem madárdal

A csend
Sötétjében
Az idő
Múlik egyedül

Semmi
Csak sötétség
Más itt
Nem
Lelhető

***

Fáradhatatlan
Ez az
Éj
Már rég

Hallgat
Mélyen
A reggel
A kezdet
Kezdetén

***

Mintha
Ez a reggel
Sehogy
Sem
Érkezne

Mintha
Többé már
Hajnal
Sem lenne

III. Álomtalan éjben

Immár mély
Az éj

Komor
Régi
Éj

***

Álomban
Kellene
Járni

Álomban
Elindulni
Ebben az
Éjben

***

És aludni
Csak aludni
Ha lehetne
Aludni

Az álomban
Igazat
Álmodni
Igazságot
Tenni

***

De az álomnak
Nem ad
Reményt
A fekete fény

Nem jő
Nem jő
Ébredés
E sötét éjben

***

Nem enged
Nem enged
E sötét
A hajnali
Derengésnek

Nem jő
Nem jő
Ébredés
E komor éjben

IV. Sötétség uralkodik

Sötéttel
Törékeny
Éberség

Teljes
Izzó
Olthatatlan
Sötét
Uralkodik

***

Olthatatlanul
Uralkodik
Bácskában
Földünkön
Kitartóan

Hosszan
Éberen
Ezért
Áll
Némán

***

Némán
Bénán
Itt és
Vakon

Vakon
Lehetetlen
Reménytelen
Itt és most

***

A romlás
Baljós jelei
Következnek

A kétségbeesés
Áradón
Fenyeget

***

Rémület
Magány
Települ
Az éjben

Amikor
Az éjben
Minden könyörület
Elvész

V. Életjel a vészterhes éjben

Mély
Már
E sötét
Éj

Sötét
Mély
Késő
Éj

***

Itt
Ellenállás
Nélkül
Tartós

Csak úgy
Ellenállás
Nélkül

***

Nem látszik
A sötét
Az imádságok
Tévesek

Állandóan
Eltűnőben
Állandóan
Titokban

***

Itt
Az ismeretlenek
Kétségbeesése
Uralkodik

Apró
Drámái
A nagy
Elmaradottságnak

Számos
Befejezetlen
Álom
Jelentéktelen
Maradt

***

Elveszett
Akarások
És áldozatok
Bolygnak
A sötétben

A saját
Balsikerek
Reménye
Éltet
Még tovább

***

Tehetetlenül
Görnyedve
Némely
Apostol
Mászkál

Valahol
Apostol
Mászkál
Hitében
Maga mögotti
Igazában

VI. A sötétség birtokában

Már az alkony
Előtt
Lehullt
Itt
Az éj

Hagyományos
Időben
Az itteni tájra

***

És uralkodik
Majdnem
Mindenen
Mindenütt

Mintha
A sötétség
Hagyományunk
Volna

***

Rejtett
E sötét
Végtelen
Pannon
Bizonyosság

Végtelen
Áthatolhatatlan
Az éj
Amig uralkodik

***

És uralkodva
Uralkodik
Ez a sötét
A földszíntes
Gondokon

Fenyegetve
Ismétli
Örökös
Örökké
Az elveszejtést

Itt
A mélyben
Sárban
Ahol
Történik

***

De ostoba
Igen ostoba
A tehetetlen
Megalkuvás
Stratégiája

A jelentéktelen
Életet
Maradiság
Szipolyozza

A maradi
Életet
Jelentéktelenség
Szipolyozza

***

Élő
Sötétség
Tépi
A fényt
A reményt

Hiába
Hallgat
Közeli
Örökké

VII. Hajlottak sorsa – sötétség

Sáros
Ez az éj
A megsemmisülés
Elhaló
Máglyája

A hitet
Már rég
Elnyelte
Az éj

Sötétség
Sötét mély
Itt az éj

***

Bánat
Marad
Marad
Marad

És minden
Hamarosan
Az
Lesz

***

Régtől fogva
Könny nélkül
Vált
Ilyenné

Már
Sírás – rívás nélkül
Tartós

Tart
Kilátástalanul
És könny sincs már

***

Itt
Zárt kör
Az éj

A kezdeti
Sötétség
Egyúttal
A vég

***

Kiút
Csak ott lehet
Ahol jellemek
Nem rejteznek

A jellemek
A jellemek
A sötétben
Sötéttel
Nem rejteznek


1 Fordította: Molcer Mátyás – A mű eredeti címe: BEZ SVLAKA MRAKA (Poema)