Tartalom 1999/4, Tél

Belső borítók: Horváth József: Száz év szabadkai
képes levelezőlapjai
Kopeczky László: Kapunál
Beszédes István: Felirat
Bozsik Péter: Talált tankák
Gyulai Kiss Noémi: Varjak, A tort megülni
Deák Botond: Alvásom regénye
Hózsa Éva: Az utániról, a könyvekről és a tűzápolásról
Đorđe Kuburić: Az irodalom világa - A szabadság
birodalma?
Mikola Gyöngyi: Az esendőség műfaja (Szív Ernőről)
Fekete J. József: A megőrült kaleidoszkóp
(Szentkuthy Miklósról)
Virág Zoltán: A kolosszalizálás szövegalakzatai
(Brasnyó Istvánról)
Varga Anikó: Meg (nem) ismerés avagy a pavići
nyelven keresztül rekonstruált történelem-tudat
Sava Babić: Miodrag Pavlović hetven lépcsőfoka
Miodrag Pavlović: Élet a mítosz szerint, Hallgatás visszhang nélkül
Mohás Lívia: Hannah
Dudás Károly: A levél
Szemerédy Virág: Vidikovác, Találkozás, Történet
Gulyás József 1959 és 1974 között írott verseiből
Weiner S. Tibor: Zarathustra útján, Egy hazugság, A delphoi jósnak a koldus
dr. Máriás: fekete levegő
Dési Ábel: Ciróka képei és kommentár a vershez, Macska-álmok a szerelemről és kommentár a vershez, Ének és tánc dobszóra és kommentár a vershez
Kiss Gusztáv: Gondolatok a szabadkőművesség és a szabadkai polgárság kapcsolatáról
Mirko Grlica: Hermész szárnyas saruja se kellett
Pekár Tibor: Mikor volt Szabadkán opera?
Román András: Egy műemlékes építész csapongó gondolatai limesről, határról
Gerle János: Naplójegyzetek
Dömötör Gábor: Műemlék és természet - Kert, park, kultúrtáj
Hovány Lajos: Vízépítési gondok a Palicsi-tó vízgyűjtő területén
Varga István: Egy értékes önéletrajz kapcsán (Varga Zoltán: Bábel árnyékában)
Jódal Rózsa: Mindenkori Záchok (A szabadkai Népszínház évadnyitó előadásáról)
Dvorácskó Lilla: A nem gömbölyű kör (Az Eső előtt című film zenéjéről)

E számunkban szabadkai és palicsi képes levelezőlapok idézik fel már majdnem elmúlt századunkat. Köszönetet mondunk Horváth Józsefnek, hogy a szerkesztőség rendelkezésére bocsátotta gyűjteményét.