Tartalom 2001/4, Tél

Viktorija Aladžić: Az Art Nouveau, a szecesszió a
Jugendstil Európában, A szecesszió születése
Szabadkán
Gerle János: Lassan harminc éve
Kovács Orsolya: A Zsolnay díszkerámia a szecesszió
korában
Ninkov K. Olga Mária: Szerelem és szecesszió
Kiss Gusztáv: A bácskai kentaúr
Mirko Grlica: A szecessziós Szabadka – Az ellentétek városa
Hugo von Hofmannsthal: Katonatörténet
Utasi Csilla: Hugo von Hofmannsthal Katonatörténet
című novellájának néhány elméleti kérdése
Hózsa Éva: (Kis és nagy) velencei világszínház
(Hugo von Hofmannsthal: Andreas)
Valkay Zoltán: Az első betűig jutott
Danyi Zoltán: Tárgyakat dícsérő, Hát ha roppan,
Cím nélkül
Szerbhorváth György: Hazabeszélés
Karácsonyi Petra: Csantavéri Orlandó (regényrészlet)
Mészáros Sándor: Vignetták – Utazások száz dollárral
Peer Krisztián: Vonaton, Hogy itt lehessek, Ezzel
Kukorelly Endre: 21 novella. Írta K.A.
Minden pillanatnak a maga maszkja – beszélgetés Kukorelly Endrével
Mirnics Gyula: A füst
Sáfrány Attila: A tükörben III., Arc poetica
Papp p Tibor: Hiányzó ráncszemek (Premx)
Aaron Darkblumm: Királyság egy mondatért
Erdőben, mezítláb hegedülni – beszélgetés ifj. Virág Gáborral
Valkay Zoltán: Plasztikus–építészet, avagy építész–szobrászok ,,üveggyöngy játéka"
Hovány Lajos: A jóisten mosolya, Útban a természetes rendszerek felé, A jó helyek felé
Emberhez mért házakat tervezni, építeni – beszélgetés Pesti Attilával
Ekler Dezső: Amiért a népiség nincsen és nem is lesz már soha többé
Építő emberek – beszélgetés