Tartalommutató 2002/2, Nyár

Nagy Gabriella: Mindenre volt jel
Háy János: Lajos utolsó levele Feri feleségéhez
Nagy Ildikó Noémi: Itt-ott
Nagy Abonyi Árpád: Isola del Sole
Draginja Ramadanski: Függő lapok
Đorđe Pisarev-Bakos András: Négykezesek –
A nagyváros mögött
Jász Attila: Megrepedt visszapillantó tükör
Villányi László: A pisilési naplóból
Boško Krstić: Képeslap jön Liliputból
Hózsa Éva: Naplóolvasó olvasónapló
Mészáros Sándor: A napló ellen: Thomas Mann és
Gombrowicz
Vörös István: Heidegger, a postamester
Füzi László: ,,Maradjunk a kételyeknél”
Fekete J. József: Magánynapló
Szabó Szilvia: A kővé vált könyvtár és a Duna olvashatósága, (Jókai Mór és a Duna-mítosz)
Samu János Vilmos: A címzett csöndje
Verebes Ernő: A kioldás (Tanulmány egy végkifejletthez)
Vasagyi Mária: Iratok a lombosi levéltárból
Balogh Robert: Se égen se földön
Sáfrány Attila: Miért rólad
Kalász István: Egy író élete-halála/avagy: Stolz témát keres
Balla D. Károly: Tedd le a lepkefogódat, Yonathán
Szabó Palócz Attila: Az elfuserált némber naplójából
Weöresharaszthy Bagos Lajos: Pusztám szépe megcsalatása
Pál Kata: Levél a táborból
Netittia K. Froese: Kiléptem a világból (A megtalált levelekból),
Netittia K. Froese: Közjáték (A megtalált levelekből)
Zvonko Sarić: Versei
Vass Tibor: Fejfájós naplós vers
Tóbiás Krisztián: Színésznők az erkélyen
Varga István: Regény az eltűnt folyóról (Boško Krstić: Vízöntő)
Varga István: Rejtélyes költősors (Gulyás László: A másik nap)

A címoldalon Oláh Sándor: Harisnyát húzó akt (1932 körül) a szabadkai Városi Múzeum tulajdona.
A hátoldalon és a belső borítókon részletek Sáfrány Imre 1970-es párizsi naplójából (magántulajdon).